ทัวร์ญี่ปุ่น  โตเกียว นิกโก ฟุคุชิมะ ซุปตาร์ บ้านหิมะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,888
รหัสทัวร์ 21XJ80
สายการบิน Thai airasia x
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เทศกาลประดับไฟ ณ เมืองยูนิชิงาวะ
กระท่อมหิมะ หรือ Kamakura Mura
เยือนนิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ
อิสระเล่นสกี กิจกรรมเมืองหนาว ณ ลานสกีเมืองนิกโก
แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
สะพานแขวนริวจิน
ช้อปสุดมัน ณ ชินจูกุ โอไดบะ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


ทัวร์ญี่ปุ่น  โตเกียว นิกโก ฟุคุชิมะ ซุปตาร์ บ้านหิมะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – อิสระ ณ ลานสกี เมืองนิกโก้ –เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ NIKKO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 เมืองฟุคุชิมะ - แช่ออนเซ็นเท้า ฟรี!!! ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – ปราสาทซึรุงะ - โรงแรมฮาวาเอี้ยน สวนน้ำและออนเซ็นขนาดใหญ่ สไตล์สวนสนุก Spa Resort Hawaiians หรือเทียบเท่า
4 ฟุคุชิมะ – สะพานแขวนริวจิน - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โอไดบะ - สนามบินนาริตะ
5 สนามบิน ดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-05 กุมภาพันธ์ 2562 25,888 7,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
02-06 กุมภาพันธ์ 2562 25,888 7,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
03-07 กุมภาพันธ์ 2562 25,888 7,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
08-12 กุมภาพันธ์ 2562 25,888 7,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
09-13 กุมภาพันธ์ 2562 25,888 7,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
10-14 กุมภาพันธ์ 2562 25,888 7,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
16-20 กุมภาพันธ์ 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 7,900 จอง
จอง
17-21 กุมภาพันธ์ 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 7,900 จอง
จอง
19-23 กุมภาพันธ์ 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 7,900 จอง
จอง
21-25 กุมภาพันธ์ 2562 25,888 7,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
22-26 กุมภาพันธ์ 2562 25,888 7,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
23-27 กุมภาพันธ์ 2562 25,888 7,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
24-28 กุมภาพันธ์ 2562 25,888 7,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
26 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2562 25,888 7,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
28 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2562 25,888 7,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
01-05 มีนาคม 2562 25,888 7,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
02-06 มีนาคม 2562 25,888 7,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ