ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,900
รหัสทัวร์ 02-BT-VN08_VZ
สายการบิน Vietjet Air
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ เวัยดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-นั่งรถสามล้อซิโคล่-สะพานมังกร
เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน-วัดจีน-
บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
พระราชวังหลวง-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม


ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ดานัง-เว้-พระราชวังหลวง-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
2 เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน-วัดจีน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
3 ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-นั่งรถสามล้อซิโคล่-สะพานมังกร
4 ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 -14 เม.ย.62 15,900 3,000 15,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ