ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ฟานซิปัน ซาปา นิงห์บิงห์

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,900
รหัสทัวร์ 02BT-VN07_SL
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก


ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ฟานซิปัน ซาปา นิงห์บิงห์

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น ้าตกสีเงิน-ตลาดซาปา HOLIDAY SAPAHOTEL 3*หรือเทียบเท่า
2 ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก สุดหรูระดับ5ดาวของประเทศเวียดนามAristo International Hotel5*
3 ลาวไก–ฮานอย–ทะเลสาบคืนดาบ–สะพานแสงอาทิตย์–วัดหง๊อกซิน–อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สายโชว์หุ่นกระบอกน้า น าท่านเข้าสู่ที่พักDELIGHT HANOI HOTEL3*หรือเทียบเท่า
4 ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ ้าตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง CITY BAY HALONG HOTEL3*หรือเทียบเท่า
5 ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ ้านางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 - 15 Dec 2019 14,900 4,000 13,900 14,900 0 จอง
จอง
26 Feb - 01 Mar 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
04 - 08 Mar 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
11 - 15 Mar 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
18 - 22 Mar 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
25 - 29 Mar 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
01 - 05 Apr 2020 14,900 4,000 13,900 14,900 0 จอง
จอง
08 - 12 Apr 2020 14,900 4,000 13,900 14,900 0 จอง
จอง
15 - 19 Apr 2020 14,900 4,000 13,900 14,900 0 จอง
จอง
22 - 26 Apr 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จอง
29 Apr - 03 May 2020 13,900 4,000 12,900 13,900 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ