ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 3วัน2คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ 01BZHAN14
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี

หมู่บ้าน CAT CAT – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – หมู่บ้านตะวัน

เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจีน – เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน


BZHAN14 THE WONDERFUL SAPA 3D2N

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา ตลาด LOVE MARKET- บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา
2 หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - หมู่บ้านตะวัน
3 เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจีน - เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 04 มีนาคม 2562 11,999 2,500 11,999 3,900 จอง
จอง
15 – 17 มีนาคม 2562 11,999 2,500 11,999 3,900 จอง
จอง
22 – 24 มีนาคม 2562 11,999 2,500 11,999 3,900 จอง
จอง
29 – 31 มีนาคม 2562 11,999 2,500 11,999 3,900 จอง
จอง
05 – 07 เมษายน 2562 11,999 2,500 11,999 3,900 จอง
จอง
12 – 14 เมษายน 2562 13,999 2,500 13,999 3,900 จอง
จอง
27 – 29 เมษายน 2562 13,999 2,500 13,999 3,900 จอง
จอง
10 – 12 พฤษภาคม 2562 11,999 2,500 11,999 3,900 จอง
จอง
07 – 09 มิถุนายน 2562 9,999 2,500 9,999 3,900 จอง
จอง
14 – 16 มิถุนายน 2562 9,999 2,500 9,999 3,900 จอง
จอง
21 – 23 มิถุนายน 2562 9,999 2,500 9,999 3,900 จอง
จอง
28 – 30 มิถุนายน 2562 9,999 2,500 9,999 3,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ