ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์…ฮอยอัน บิน FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900
รหัสทัวร์ 02BT-VN083_FD
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมเมือง เมืองมรดกโลก ฮอยอัน
นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์


ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์…ฮอยอัน บิน FD

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • สะพานมังกร
2 บานาฮิลล์ • นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์
3 ฮอยอัน • วัดฟุ๊กเกี๋ยน • บ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • วัดลินห์อึ๋ง • เว้ • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาด Dong Ba • ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
4 เว้ • พระราชวังหลวง • นั่งรถสามล้อซิโคล่ • ดานัง • ตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29-01 เม.ย 62 11,900 11,900 จอง
จอง
05-08 เม.ย 62 14,900 14,900 จอง
จอง
06-09 เม.ย 62 15,900 15,900 จอง
จอง
10-13 เม.ย 62 13,900 13,900 จอง
จอง
11-14 เม.ย 62 14,900 14,900 จอง
จอง
12-15 เม.ย 62 16,900 16,900 จอง
จอง
13-16 เม.ย 62 16,900 16,900 จอง
จอง
14-17 เม.ย 62 16,900 16,900 จอง
จอง
15-18 เม.ย 62 15,900 15,900 จอง
จอง
19-22 เม.ย 62 13,900 13,900 จอง
จอง
20-23 เม.ย 62 12,900 12,900 จอง
จอง
26-29 เม.ย 62 13,900 13,900 จอง
จอง
27-30 เม.ย 62 12,900 12,900 จอง
จอง
28-01 พ.ค 62 12,900 12,900 จอง
จอง
03-06 พ.ค 62 13,900 13,900 จอง
จอง
04-07 พ.ค 62 12,900 12,900 จอง
จอง
10-13 พ.ค 62 12,900 12,900 จอง
จอง
11-14 พ.ค 62 11,900 11,900 จอง
จอง
17-20 พ.ค 62 15,900 15,900 จอง
จอง
18-21 พ.ค 62 14,900 14,900 จอง
จอง
24-27 พ.ค 62 12,900 12,900 จอง
จอง
25-28 พ.ค 62 12,900 12,900 จอง
จอง
31-03 มิ.ย. 62 11,900 11,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ