ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ เวียด อ๊อด อ๊อด

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,888
รหัสทัวร์ 21FD02
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยี่ยมชมย่านโบราณ ชมกรุงฮานอย

เดินทางสู่เมืองซาปา เมืองเล็กๆกลางหุบเขา

ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม

เที่ยวชมกรุงฮานอย ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง กุ้ยหลินเวียดนาม

นั่งกระเช้าชมอ่าวฮาลอง นั่งชิงช้างสวรรค์

สวนสนุก Sun word สุสานโฮจิมินห์

ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง

ช้อปปิ้งถนน 36 สาย


ทัวร์เวียดนามเหนือ ซุปตาร์ เวียด อ๊อด อ๊อด ฮานอย ซาปา อ่าวฮาลองเบย์ 4วัน3คืน 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก – พรมแดนระหว่างประเทศ เวียดนามและจีน – ซาปา – ชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – ชมโบสถ์ซาปา – ตลาดซาปา
2 นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าขึ้นฟานซิปัน – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – ซาปา – กรุงฮานอย
3 ชมสุสานโฮจิมินห์ – จัตุรัสบาดิงห์ – วัดเฉินก๊วก – เมืองฮาลอง – ร้านเยื่อไผ่ – นั่งกระเช้าข้ามอ่าวฮาลอง – ชิงช้าสวรรค์ Sun wheel – ฮาลองไนท์มาเก็ต
4 เมืองฮาลอง – อ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – กรุงเทพมหานคร

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10-13 มีนาคม 2562 14,888 3,500 14,888 14,888 จอง
จอง
23-26 มีนาคม 2562 14,888 3,500 14,888 14,888 จอง
จอง
11-14 เมษายน 2562 16,888 3,500 16,888 16,888 จอง
จอง
12-15 เมษายน 2562 16,888 3,500 16,888 16,888 จอง
จอง
19-22 เมษายน 2562 14,888 3,500 14,888 14,888 จอง
จอง
20-23 เมษายน 2562 14,888 3,500 14,888 14,888 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ