ทัวร์เวียดนาม ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ 01BZHAN01
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE

ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย

ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต


BZHAN01 GRAND AMAZING VIETNAM 4D3N BY FD

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - เมืองลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE - ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท
2 เมืองซาปา - นั่งรถรางเมืองซาปา - ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า - เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย
3 จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - เมืองนิงบิงห์ - ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก - เมืองฮาลอง - ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต
4 เมืองฮาลอง – ฮาลอง เบย์ - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 – 17 มีนาคม 2562 14,999 14,999 3,900 จอง
จอง
21 – 24 มีนาคม 2562 14,999 14,999 3,900 จอง
จอง
28 – 31 มีนาคม 2562 14,999 14,999 3,900 จอง
จอง
11 – 14 เมษายน 2562 16,999 16,999 3,900 จอง
จอง
09 – 12 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 3,900 จอง
จอง
24 – 27 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 3,900 จอง
จอง
27 – 30 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 3,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ