ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน [เลสโก สาวงาม…บานาฮิลส์] – พักบานาฮิลส์ 1 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,999
รหัสทัวร์ 01ZDAD19
สายการบิน THAIVIETJET AIR
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เวียดนามกลาง เที่ยวสุดคุ้ม 3 เมือง ดานัง ฮอยอัน เว้

พักบานาฮิลส์ 1 คืน สัมผัสบรรยากาศฝรั่งเศส

นั่่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา สะพานมือสีทอง ร่วมค่าเครื่องเล่นสวนสนุกแล้ว

เยือนเมืองมรดกโลก ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ และเรือมังกรแม่น้ำหอม


ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน [เลสโก สาวงาม…บานาฮิลส์] – พักบานาฮิลส์ 1 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
2 บาน่า ฮิลส์ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
3 วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง
4 เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 05 พฤษภาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
08 – 11 พฤษภาคม 2562 11,999 4,500 11,999 จอง
จอง
11 – 14 พฤษภาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
22 – 25 พฤษภาคม 2562 11,999 4,500 11,999 จอง
จอง
25 – 28 พฤษภาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562 11,999 4,500 11,999 จอง
จอง
30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
13 – 16 มิถุนายน 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
14 – 17 มิถุนายน 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
20 – 23 มิถุนายน 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
04 – 07 กรกฎาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
11 – 14 กรกฎาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
12 – 15 กรกฎาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
13 – 16 กรกฎาคม 2562 14,999 4,500 14,999 จอง
จอง
25 – 28 กรกฎาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
26 – 29 กรกฎาคม 2562 14,999 4,500 14,999 จอง
จอง
01 – 04 สิงหาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
09 – 12 สิงหาคม 2562 13,999 4,500 13,999 จอง
จอง
10 – 13 สิงหาคม 2562 13,999 4,500 13,999 จอง
จอง
15 – 18 สิงหาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
22 – 25 สิงหาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
23 – 26 สิงหาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
05 – 08 กันยายน 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
06 – 09 กันยายน 2562 10,999 4,500 10,999 จอง
จอง
12 – 15 กันยายน 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
20 – 23 กันยายน 2562 10,999 4,500 10,999 จอง
จอง
26 – 29 กันยายน 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
01 – 04 ตุลาคม 2562 11,999 4,500 11,999 จอง
จอง
02 – 05 ตุลาคม 2562 11,999 4,500 11,999 จอง
จอง
03 – 06 ตุลาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
04 – 07 ตุลาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
05 – 08 ตุลาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
08 – 11 ตุลาคม 2562 11,999 4,500 11,999 จอง
จอง
13 – 16 ตุลาคม 2562 15,999 4,500 15,999 จอง
จอง
15 – 18 ตุลาคม 2562 11,999 4,500 11,999 จอง
จอง
16 – 19 ตุลาคม 2562 11,999 4,500 11,999 จอง
จอง
17 – 20 ตุลาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
18 – 21 ตุลาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
19 – 22 ตุลาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
21 – 24 ตุลาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
22 – 25 ตุลาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
27 – 30 ตุลาคม 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จอง
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 12,999 4,500 12,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ