ทัวร์เฉินตู คังติ้ง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี 5วัน4คืน( ไม่ลงร้านรัฐบาล รวมวีซ่าจีนแล้ว)

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,988
รหัสทัวร์ BC09
สายการบิน SICHUAN AIRLINES
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ภูเขาสี่ดรุณี
อุทยานซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)
หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่
หุบเขาสาวงาม
ทุ่งหญ้าถ่ากง
อุทยานมู่เก๋อชั่ว(รวมรถอุทยาน)
สะพานหลูติ้งเฉียว
ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ


ทัวร์เฉินตู คังติ้ง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี  5วัน4คืน 3U

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (3U8146 17.30-22.00) – เฉินตู HOLIDAY INN CENTER 4* หรือเทียบเท่า
2 ภูเขาสี่ดรุณี-อุทยานซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)-ตันปา LANFENG HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่-หุบเขาสาวงาม-ทุ่งหญ้าถ่ากง-คังติ้ง LOVE SONG HOTEL 4*หรือเทียบเท่า
4 คังติ้ง-อุทยานมู่เก๋อชั่ว(รวมรถอุทยาน)-สะพานหลูติ้งเฉียว-เฉินตู HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
5 ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ (ควานไจ่เซียงจื่อ)-เฉินตู-กรุงเทพฯ (3U8145 14.40-16.35)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
9-13 ต.ค.62 28,988 4,500 28,988 จอง
จอง
13-17 พ.ย.62 25,988 4,500 25,988 จอง
จอง
4-8 ธ.ค. 62 26,988 4,500 26,988 จอง
จอง
18-22 ธ.ค. 62 27,988 4,500 25,988 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ