ทัวร์เกาหลี PRO KOREA STRAWBERRY สกีรีสอร์ท 5D3N

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ 21PKR03-XJ
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เกาะนามิ- สกีรีสอร์ท – วัดวาวูจองซา  -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-

สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม-พระราชวังถ็อกซูกุง-COSMETIC –ย่านฮงแด

คลองชองเกชอน-หอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)-

ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ฮุนไดเอ้าท์เลท


ทัวร์เกาหลี  PRO KOREA STRAWBERRY สกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 อินชอน - เกาะนามิ - ลานสกีรีสอร์ท SUWON PACIFIC หรือเทียบเท่า
3 วัดวาวูจองซา-สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-COSMETIC -ย่านฮงแด HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมเกาหลี-คลองชองเกชอน -ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง- พระราชวังถ็อกซูกุง-ดิวตี้ฟรี-หอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-ฮุนไดเอ้าท์เลท-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-05 ธันวาคม 2562 17,999 5,900 17,999 จอง
จอง
02-06 ธันวาคม 2562 18,999 5,900 18,999 จอง
จอง
5 - 9 ธันวาคม 2562 19,999 5,900 19,999 จอง
จอง
09-13 ธ.ค. 2562 17,999 5,900 17,999 จอง
จอง
11-15 ธ.ค. 2562 18,999 5,900 18,999 จอง
จอง
12-16 ธ.ค. 2562 18,999 5,900 18,999 จอง
จอง
13-17 ธ.ค. 2562 18,999 5,900 18,999 จอง
จอง
14-18 ธ.ค. 2562 17,999 5,900 17,999 จอง
จอง
19-23 ธ.ค. 2562 18,999 5,900 18,999 จอง
จอง
20-24 ธ.ค. 2562 18,999 5,900 18,999 จอง
จอง
21-25 ธ.ค. 2562 17,999 5,900 17,999 จอง
จอง
22-26 ธ.ค. 2562 17,999 5,900 17,999 จอง
จอง
23-27 ธ.ค. 2562 19,999 5,900 19,999 จอง
จอง
24-28 ธ.ค. 2562 20,999 5,900 20,999 จอง
จอง
26-30 ธ.ค 2562 21,998 5,900 21,999 จอง
จอง
30ธ.ค.62– 03ม.ค.63 22,999 5,900 22,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ