ทัวร์เกาหลี PRO KOREA RASPBERRY ตกปลาน้ำแข็ง 5D3N

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,999
รหัสทัวร์ 21PKR31-XJ
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เกาะนามิ – ตกปลาน้ำแข็ง ICE FISHING(ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา)-

สกีรีสอร์ทTHE GARDEN OF MORNING CALM  

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม-พระราชวังถ็อกซูกุง-COSMETIC – ตลาดอิกซอนดง

หอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)-

ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ย่านช้อปปิ้งอีแด


ทัวร์เกาหลี PRO KOREA RASPBERRY ตกปลาน้ำแข็ง  5วัน3คืน

 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 อินชอน - เกาะนามิ - ตกปลาน้ำแข็ง - THE GARDEN OF MORNING CALM SUWON PACIFIC หรือเทียบเท่า
3 ลานสกีรีสอร์ท - สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ตลาดอิกซอนดง HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 COSMETIC - ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังถ็อกซูกุง-ดิวตี้ฟรี-หอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง HAEDAMCHAE STAY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ย่านช้อปปิ้งอีแด -ซุปเปอร์มาร์เก็ต-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02-06 ม.ค. 2563 17,999 5,900 17,999 จอง
จอง
03-07 ม.ค. 2563 17,999 5,900 17,999 จอง
จอง
04-08 ม.ค. 2563 16,999 5,900 16,999 จอง
จอง
08-12 ม.ค. 2563 18,999 5,900 18,999 จอง
จอง
09-13 ม.ค. 2563 17,999 5,900 17,999 จอง
จอง
10-14 ม.ค. 2563 17,999 5,900 17,999 จอง
จอง
14-18 ม.ค. 2563 16,999 5,900 16,999 จอง
จอง
15-19 ม.ค. 2563 18,999 5,900 18,999 จอง
จอง
22-26 ม.ค. 2563 18,999 5,900 18,999 จอง
จอง
23-27 ม.ค. 2563 18,999 5,900 18,999 จอง
จอง
24-28 ม.ค. 2563 18,999 5,900 18,999 จอง
จอง
29ม.ค.-02ก.พ. 2563 17,999 5,900 17,999 จอง
จอง
30ม.ค.-03ก.พ. 2563 17,999 5,900 17,999 จอง
จอง
31ม.ค.-04ก.พ. 2563 17,999 5,900 17,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ