ทัวร์เกาหลี KOREA LEMON เปรี้ยวดับร้อน ต้อนรับซัมเมอร์

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ 22PKR01-XJ
สายการบิน AIR ASIA X
ระยะเวลา 6วัน3คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทะเลสาบมาจัง-หุบเขาศิลปะโพชอน-วัดวาวูจองซา-ป้อมปราการฮวาซอง-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ตลาดทงอิน-วัดโชเกชา-พระราชวังชางด๊อกกุง-ซัมชองดองกิล-โซลทาวเวอร์-เมียงดง-สตาร์พาร์ค-ย่านฮงแด-KING’S CROSS CAFE -ฮุนไดเอ้าท์เลท


ทัวร์เกาหลีKOREA LEMON เปรี้ยวดับร้อน ต้อนรับซัมเมอร์

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 ทะเลสาบมาจัง-หุบเขาศิลปะโพชอน-วัดวาวูจองซา-ป้อมปราการฮวาซอง-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ตลาดทงอิน-วัดโชเกชา-พระราชวังชางด๊อกกุง-ซัมชองดองกิล-โซลทาวเวอร์-เมียงดง-สตาร์พาร์ค-ย่านฮงแด-KING’S CROSS CAFE -ฮุนไดเอ้าท์เลท SUWON CENTER HOTEL, DONO HOTEL, SUWON PACIFIC หรือเทียบเท่า
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โรงเรียนสอนทำกิมจิ-ตลาดทงอิน-วัดโชเกชา GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมเกาหลี-พระราชวังชางด๊อกกุง-ซัมชองดงกิล-COSMETIC-ดิวตี้ฟรี-หอคอย NSEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-STAR PARK-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-ย่านฮงแด-KING’S CROSS CAFE -ฮุนไดเอ้าท์เลท-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-กรุงเทพฯ
6 สนามบินนานาฃาติอินชอน-สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
1 - 6 สิงหาคม 62 10,999 5,900 10,999 จอง
จอง
3 - 8 สิงหาคม 62 9,999 5,900 9,999 จอง
จอง
6 - 11 สิงหาคม 62 9,999 5,900 9,999 จอง
จอง
7 - 12 สิงหาคม 62 13,999 5,900 13,999 จอง
จอง
10 - 15 สิงหาคม62 13,999 5,900 13,999 จอง
จอง
13 - 18 สิงหาคม62 9,999 5,900 9,999 จอง
จอง
14 - 19 สิงหาคม62 11,900 5,900 11,900 จอง
จอง
15 - 20 สิงหาคม62 11,900 5,900 11,900 จอง
จอง
17 - 22 สิงหาคม62 9,999 5,900 9,999 จอง
จอง
22 - 27 สิงหาคม62 10,999 5,900 10,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ