ทัวร์เกาหลี HI KOREA BUSAN SERIES LOVER 5D 3 N BY KE

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,900
รหัสทัวร์ 16P10
สายการบิน Korean Air
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เรือเต่าจำลอง วัดแฮดอง ตลาดปลาจุนกัง ฯลฯ


ทัวร์เกาหลี HI KOREA BUSAN SERIES LOVER 5D 3 N BY KE

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ– ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
2 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ– นั่งกระเช้าลอยฟ้า–เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน–ตลาดปลาจุนกัง– สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน Signature Hotel Daecheon หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
3 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน- สะพานเดินทะเล Sky Walkway- สวนริมทะเล แทจงแด –หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ์ Jukseong- Lotte Premium Outlet Signature Hotel Daecheon หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
4 ร้านน้ำมันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซา - คอสเมติก - APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว –ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ Signature Hotel Daecheon หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
5 Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนย์โสม – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 – 16 กรกฎาคม 2562 23,900 จอง
จอง
09 – 13 สิงหาคม 2562 23,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ