ทัวร์เกาหลี GRAND AUTUMN’S SOUL

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,900
รหัสทัวร์ 26KRWE51
สายการบิน Thai airways Korean Air ASIANA AIRLINES
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เดินทางด้วยสายการบิน 5 ดาว ระดับ World Class
  • ชมธรรมชาติอันสวยงามของเกาะชื่อดังเกาะนามิ
  • ชมความงามของหุบเขาศิลปะโพชอน
  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์
  • พร้อมสักการะขอพร ณ วัดบงอึนซา
  • สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
  • คล้องกุญแจคู่รัก ชมวิวกรุงโซลN SEOUL TOWER
  • ช้อปปิ้งกระจาย ย่านดัง เมียงดง
  • ช้อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDSSTORE
  • เช็คอินคาเฟ่เก๋ๆ HARRY POTTER , ONE PIECE

 


ทัวร์เกาหลี GRAND AUTUMN’S SOULเดินทางด้วยสายการบิน 5 ดาว ระดับ World Class

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | เกาะนามิ | หุบเขาโพชอน พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ | รถราง MONORAIL (รวมค่าบัตร) BENIKEA SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
3 กิมจิ+ฮันบก | TRICK ART MUSEUM | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) | ศูนย์เครื่องสำอาง BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
4 วัดบงอึนซา | ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง | ศูนย์พลอยอเมทิส | ศูนย์สมุนไพร | พระราชวังชางด็อกกุง | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE | ตลาดช้อปปิ้งย่านฮงแด | คาเฟ่ HARRY POTTER , ONE PIECE | DUTY FREE BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
5 N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) | ศูนย์โสม | SUPERMARKET

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-05 ก.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
02-06 ก.ย. 2019 18,900 4,900 18,900 จอง
จอง
03-07 ก.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
04-08 ก.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
05-09 ก.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
06-10 ก.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
07-11 ก.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
08-12 ก.ย. 2019 18,900 4,900 18,900 จอง
จอง
09-13 ก.ย. 2019 18,900 4,900 18,900 จอง
จอง
10-14 ก.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
11-15 ก.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
12-16 ก.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
13-17 ก.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
14-18 ก.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
15-19 ก.ย. 2019 18,900 4,900 18,900 จอง
จอง
16-20 ก.ย. 2019 18,900 4,900 18,900 จอง
จอง
17-21 ก.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
18-22 ก.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
19-23 ก.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
20-24 ก.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
21-25 ก.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
22-26 ก.ย. 2019 18,900 4,900 18,900 จอง
จอง
23-27 ก.ย. 2019 18,900 4,900 18,900 จอง
จอง
24-28 ก.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
25-29 ก.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
26-30 ก.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
27 ก.ย.-01 ต.ค.. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
28ก.ย-02 ต.ค. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
29ก.ย-03 ต.ค. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
30ก.ย-04 ต.ค. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
01-05 ต.ค. 2019 20,900 4,900 20,900 จอง
จอง
02-06 ต.ค. 2019 20,900 4,900 20,900 จอง
จอง
03-07 ต.ค. 2019 20,900 4,900 20,900 จอง
จอง
04-08 ต.ค. 2019 20,900 4,900 20,900 จอง
จอง
05-09 ต.ค. 2019 20,900 4,900 20,900 จอง
จอง
06-10 ต.ค. 2019 20,900 4,900 20,900 จอง
จอง
07-11 ต.ค. 2019 20,900 4,900 20,900 จอง
จอง
08-12 ต.ค. 2019 20,900 4,900 20,900 จอง
จอง
09-13 ต.ค. 2019 21,900 4,900 21,900 จอง
จอง
10-14 ต.ค. 2019 21,900 4,900 21,900 จอง
จอง
11-15 ต.ค. 2019 21,900 4,900 21,900 จอง
จอง
12-16 ต.ค. 2019 21,900 4,900 21,900 จอง
จอง
13-17ต.ค. 2019 20,900 4,900 20,900 จอง
จอง
14-18 ต.ค. 2019 20,900 4,900 20,900 จอง
จอง
15-19 ต.ค. 2019 20,900 4,900 20,900 จอง
จอง
16-20 ต.ค. 2019 20,900 4,900 20,900 จอง
จอง
17-21 ต.ค. 2019 21,900 4,900 21,900 จอง
จอง
18-22 ต.ค. 2019 21,900 4,900 21,900 จอง
จอง
19-23 ต.ค. 2019 22,900 4,900 22,900 จอง
จอง
20-24 ต.ค. 2019 21,900 4,900 21,900 จอง
จอง
21-25 ต.ค. 2019 21,900 4,900 21,900 จอง
จอง
22-26 ต.ค. 2019 21,900 4,900 21,900 จอง
จอง
23-27 ต.ค. 2019 21,900 4,900 21,900 จอง
จอง
24-28 ต.ค. 2019 21,900 4,900 21,900 จอง
จอง
25-29 ต.ค. 2019 21,900 4,900 21,900 จอง
จอง
26-30ต.ค. 2019 20,900 4,900 20,900 จอง
จอง
27-31 ต.ค. 2019 20,900 4,900 20,900 จอง
จอง
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2019 20,900 4,900 20,900 จอง
จอง
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2019 20,900 4,900 20,900 จอง
จอง
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2019 20,900 4,900 20,900 จอง
จอง
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2019 20,900 4,900 20,900 จอง
จอง
01-05พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
02-06 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
03-07 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
04-08 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
05-09 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
06-10 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
07-11 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
08-12 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
09-13 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
10-14 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
11-15 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
12-16 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
13-17 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
14-18 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
15-19 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
16-20 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
17-21 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
18-22พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
19-23 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
20-24 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
21-25 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
22-26 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
23-27พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
24-28 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
25-29 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
26-30 พ.ย. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
27พ.ย.-01ธ.ค 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
28พ.ย-02 ธ.ค. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
29พ.ย.-03ธ.ค. 2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
30พ.ย.-04ธ.ค.2019 19,900 4,900 19,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ