ทัวร์เกาหลี BLOSSOM’S SOUL

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,900
รหัสทัวร์ 23005
สายการบิน T’Way
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ เกาหลีใต้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ดอกไม้ผลิดอกออกบาน ณ JADE GARDEN
เกาะนามิ
RAIL BIKE ชมวิวธรรมชาติ
วัดโชเกซา
สวนสนุกEVERLAND
ท้าทายความกล้าสะพานกระจกใส
“Seoullo7017”
ชมดอกซากุระ ณ ถนนยออิโด (เฉพาะช่วงเทศกาล)
**ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน**
สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY


ทัวร์เกาหลี KOREA BLOSSOM’S SOUL

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ – RAIL BIKE – สะพานกระจก – JADE GARDEN SUWON หรือเทียบเท่า
3 กิมจิ+ชุดฮันบก+TRICK ART - สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน+รวมบัตรเข้า และเครื่องเล่นไม่จำกัด) – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) BENIKEA SEOUL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพร - วัดโชเกซา - พระราชวังชางด็อกกุง – SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด - ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - ทงแดมุน – DDP BENIKEA SEOUL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์พลอยอเมทิส – DUTY FREE - ศูนย์โสม - SUPERMARKET

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-05 มีนาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
02-06 มีนาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
03-07 มีนาคม 62 14,900 4,900 14,900 14,900 จอง
จอง
04-08 มีนาคม 62 14,900 4,900 14,900 14,900 จอง
จอง
05-09 มีนาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
06-10 มีนาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
07-11 มีนาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
08-12 มีนาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
09-13 มีนาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
10-14 มีนาคม 62 14,900 4,900 14,900 14,900 จอง
จอง
11-15 มีนาคม 62 14,900 4,900 14,900 14,900 จอง
จอง
12-16 มีนาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
13-17 มีนาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
14-18 มีนาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
15-19 มีนาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
16-20 มีนาคม 62 14,900 4,900 14,900 14,900 จอง
จอง
17-21 มีนาคม 62 14,900 4,900 14,900 14,900 จอง
จอง
18-22 มีนาคม 62 14,900 4,900 14,900 14,900 จอง
จอง
19-23 มีนาคม 62 14,900 4,900 14,900 14,900 จอง
จอง
20-24 มีนาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
21-25 มีนาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
22-26 มีนาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
23-27 มีนาคม 62 14,900 4,900 14,900 14,900 จอง
จอง
24-28 มีนาคม 62 14,900 4,900 14,900 14,900 จอง
จอง
25-29 มีนาคม 62 14,900 4,900 14,900 14,900 จอง
จอง
26-30 มีนาคม 62 14,900 4,900 14,900 14,900 จอง
จอง
27-31 มีนาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
28-01 เมษายน 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
29-02 เมษายน 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
30-03 เมษายน 62 14,900 4,900 14,900 14,900 จอง
จอง
31-04 เมษายน 62 14,900 4,900 14,900 14,900 จอง
จอง
01 – 05 เมษายน 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
02-06 เมษายน 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
03-07 เมษายน 62 16,900 4,900 16,900 16,900 จอง
จอง
04-08 เมษายน 62 16,900 4,900 16,900 16,900 จอง
จอง
05-09 เมษายน 62 16,900 4,900 16,900 16,900 จอง
จอง
06-10 เมษายน 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
07-11 เมษายน 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
08-12 เมษายน 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
09-13 เมษายน 62 16,900 4,900 16,900 16,900 จอง
จอง
10-14 เมษายน 62 19,900 4,900 19,900 19,900 จอง
จอง
11-15 เมษายน 62 21,900 4,900 21,900 21,900 จอง
จอง
12-16 เมษายน 62 21,900 4,900 21,900 21,900 จอง
จอง
13-17 เมษายน 62 20,900 4,900 20,900 20,900 จอง
จอง
14-18 เมษายน 62 18,900 4,900 18,900 18,900 จอง
จอง
15-19 เมษายน 62 16,900 4,900 16,900 16,900 จอง
จอง
16-20 เมษายน 62 16,900 4,900 16,900 16,900 จอง
จอง
17-21 เมษายน 62 16,900 4,900 16,900 16,900 จอง
จอง
18-22 เมษายน 62 16,900 4,900 16,900 16,900 จอง
จอง
19-23 เมษายน 62 16,900 4,900 16,900 16,900 จอง
จอง
20-24 เมษายน 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
21-25 เมษายน 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
22-26 เมษายน 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
23-27 เมษายน 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
24-28 เมษายน 62 16,900 4,900 16,900 16,900 จอง
จอง
25-29 เมษายน 62 16,900 4,900 16,900 16,900 จอง
จอง
26-30 เมษายน 62 16,900 4,900 16,900 16,900 จอง
จอง
27-01 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
28-02 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
29-03 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
30-04 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
01-05 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
02-06 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
03-07 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
04-08 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
05-09 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
06-10 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
07-11 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
08-12 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
09-13 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
10-14 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
11-15 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
12-16 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
13-17 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
14-18 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
15-19 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
16-20 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
17-21 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
18-22 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
19-23 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
20-24 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
21-25 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
22-26 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
23-27 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
24-28 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
25-29 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
26-30 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
27-31 พฤษภาคม 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
28-01 มิถุนายน 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
29-02 มิถุนายน 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
30-03 มิถุนายน 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จอง
31-04 มิถุนายน 62 15,900 4,900 15,900 15,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ