ทัวร์เกาหลี เลสโก ฮิตครองเมือง (ซูวอน โซล)

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ 01ZICN23
สายการบิน Thai airasia x
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลีใต้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฟินสุดๆกับสวนสนุก EVERLAND เต็มวัน !!
ชมหมู่บ้านโบราณอิกซอนดง
คล้องกุญเจรักที่โซลทาวน์เวอร์
ช็อปกระจาย HYUNDAI PREMIUM PUTLET
พิเศษ !! ฟรี .. ใส่ชุดฮันบก และ บุฟเฟ่ต์ BBQ ปิ้งย่าง สไตล์เกาหลี


ทัวร์เกาหลี เลสโก ฮิตครองเมือง (ซูวอน โซล)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
2 เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) - สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน
3 เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย - โซลทาวเวอร์ - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - คอสเมติค หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
4 อิสระท่องเที่ยว และช็อปปิ้งเต็มวัน
5 ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ถนนฮงแด - ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติอินชอน
6 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 07 พฤษภาคม 2562 15,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
07 – 12 พฤษภาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
09 – 14 พฤษภาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
14 – 19 พฤษภาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
16 – 21 พฤษภาคม 2562 15,999 5,000 15,999 5,900 จอง
จอง
21 – 26 พฤษภาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
23 – 28 พฤษภาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
28 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
04 – 09 มิถุนายน 2562 13,999 5,000 13,999 5,900 จอง
จอง
05 – 10 มิถุนายน 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
06 – 11 มิถุนายน 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
07 – 12 มิถุนายน 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
08 – 13 มิถุนายน 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
11 – 16 มิถุนายน 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
12 – 17 มิถุนายน 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
13 – 18 มิถุนายน 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
14 – 19 มิถุนายน 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
15 – 20 มิถุนายน 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
18 – 23 มิถุนายน 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
19 – 24 มิถุนายน 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
20 – 25 มิถุนายน 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
21 – 26 มิถุนายน 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
22 – 27 มิถุนายน 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
25 – 30 มิถุนายน 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
28 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
29 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
02 – 07 กรกฎาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
03 – 08 กรกฎาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
04 – 09 กรกฎาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
05 – 10 กรกฎาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
06 – 11 กรกฎาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
09 – 14 กรกฎาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
10 – 15 กรกฎาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
11 – 16 กรกฎาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
12 – 17 กรกฎาคม 2562 15,999 5,000 15,999 5,900 จอง
จอง
13 – 18 กรกฎาคม 2562 15,999 5,000 15,999 5,900 จอง
จอง
14 – 19 กรกฎาคม 2562 15,999 5,000 15,999 5,900 จอง
จอง
15 – 20 กรกฎาคม 2562 15,999 5,000 15,999 5,900 จอง
จอง
16 – 21 กรกฎาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
17 – 22 กรกฎาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
18 – 23 กรกฎาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
19 – 24 กรกฎาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
20 – 25 กรกฎาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
23 – 28 กรกฎาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
24 – 29 กรกฎาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
25 – 30 กรกฎาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
26 – 31 กรกฎาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 15,999 5,000 15,999 5,900 จอง
จอง
31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
01 – 06 สิงหาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
02 – 07 สิงหาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
03 – 08 สิงหาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
06 – 11 สิงหาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
07 – 12 สิงหาคม 2562 16,999 5,000 16,999 5,900 จอง
จอง
08 – 13 สิงหาคม 2562 16,999 5,000 16,999 5,900 จอง
จอง
09 – 14 สิงหาคม 2562 15,999 5,000 15,999 5,900 จอง
จอง
10 – 15 สิงหาคม 2562 15,999 5,000 15,999 5,900 จอง
จอง
13 – 18 สิงหาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
14 – 19 สิงหาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
15 – 20 สิงหาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
16 – 21 สิงหาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
17 – 22 สิงหาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
20 – 25 สิงหาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
21 – 26 สิงหาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
22 – 27 สิงหาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
23 – 28 สิงหาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
24 – 29 สิงหาคม 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
27 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
30 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
03 – 08 กันยายน 2562 13,999 5,000 13,999 5,900 จอง
จอง
04 – 09 กันยายน 2562 13,999 5,000 13,999 5,900 จอง
จอง
05 – 10 กันยายน 2562 13,999 5,000 13,999 5,900 จอง
จอง
06 – 11 กันยายน 2562 13,999 5,000 13,999 5,900 จอง
จอง
07 – 12 กันยายน 2562 13,999 5,000 13,999 5,900 จอง
จอง
10 – 15 กันยายน 2562 13,999 5,000 13,999 5,900 จอง
จอง
11 – 16 กันยายน 2562 13,999 5,000 13,999 5,900 จอง
จอง
12 – 17 กันยายน 2562 13,999 5,000 13,999 5,900 จอง
จอง
13 – 18 กันยายน 2562 13,999 5,000 13,999 5,900 จอง
จอง
14 – 19 กันยายน 2562 13,999 5,000 13,999 5,900 จอง
จอง
17 - 22 กันยายน 2562 13,999 5,000 13,999 5,900 จอง
จอง
18 – 23 กันยายน 2562 13,999 5,000 13,999 5,900 จอง
จอง
19 – 24 กันยายน 2562 13,999 5,000 13,999 5,900 จอง
จอง
20 – 25 กันยายน 2562 13,999 5,000 13,999 5,900 จอง
จอง
21 – 26 กันยายน 2562 13,999 5,000 13,999 5,900 จอง
จอง
24 – 29 กันยายน 2562 13,999 5,000 13,999 5,900 จอง
จอง
25 – 30 กันยายน 2562 13,999 5,000 13,999 5,900 จอง
จอง
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 13,999 5,000 13,999 5,900 จอง
จอง
27 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จอง
28 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562 14,999 5,000 14,999 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ