ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนรัก

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ 73ICN39
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งบอลลูน Flying Suwon
ชมวิวสุดฟินส์
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
ป้อมปราการฮวาซอง


ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนรัก 6วัน3คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)            (-/-/-)
2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองอินชอน – HYUNDAI PREMIUM OUTLET - คลองอาร่า - สะพานกระจกใสกิมโป – ย่าน HAENGGUNG-DONG – ป้อมฮวาซอง – FLYING SUWON    (-/L/D)   NEW SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – มหาวิทยาลัยอีฮวา – ย่านอีแด พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)         (B/L/D) GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี -  พระราชวังชางด็อกกุง – วัดโชเกชา – ย่านอินซาดง – ตึกซัมซีกิล - ดิวตี้ ฟรี -  ย่านเมียงดง (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                              GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
5 โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ย่านฮงแด –พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!!    คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)      (B/L/-)                           
6 เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)                                                                                                                                                                                                                            

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 May - 03 Jun 2019 9,999 5,500 9,999 9,999 5,900 จอง
จอง
12 - 17 Jun 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
13 - 18 Jun 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
19 - 24 Jun 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
20 - 25 Jun 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
26 Jun - 01 Jul 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
27 Jun - 02 Jul 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
03 - 08 Jul 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
04 - 09 Jul 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
10 - 15 Jul 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
11 - 16 Jul 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
16 - 21 Jul 2019 17,999 5,500 17,999 17,999 5,900 จอง
จอง
17 - 22 Jul 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
18 - 23 Jul 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
24 - 29 Jul 2019 17,999 5,500 17,999 17,999 5,900 จอง
จอง
25 - 30 Jul 2019 16,999 5,500 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
26 - 31 Jul 2019 16,999 5,500 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
27 Jul - 01 Aug 2019 17,999 5,500 17,999 17,999 5,900 จอง
จอง
31 Jul - 05 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
01 - 06 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
06 - 11 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
07 - 12 Aug 2019 17,999 5,500 17,999 17,999 5,900 จอง
จอง
08 - 13 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
09 - 14 Aug 2019 17,999 5,500 17,999 17,999 5,900 จอง
จอง
14 - 19 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
15 - 20 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
21 - 26 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
22 - 27 Aug 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
28 Aug - 02 Sep 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
29 Aug - 03 Sep 2019 15,999 5,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จอง
04 - 09 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
05 - 10 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
11 - 16 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
12 - 17 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
18 - 23 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
19 - 24 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
25 - 30 Sep 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จอง
26 Sep - 01 Oct 2019 14,999 5,500 14,999 14,999 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ