ทัวร์เกาหลีใต้ romantic jeju in november

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,600
รหัสทัวร์ 07EASTAR JET
สายการบิน EASTAR JET
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ เกาหลีใต้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – สวนส้มไร้เมล็ด- ภูเขาซองอัค – วัดซันบังซา
ร้านน้ำมันสน – ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ซอพจิโกจิ
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ชายหาดวอลจองรี – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร – ร้านค้าสมุนไพร
ร้านละลายเงินวอน – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์โสม – ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู


ทัวร์เกาหลีใต้ romantic jeju in november 4 วัน 3 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
2 ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขาซองอัค - วัดซันบัง Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
3 ร้านน้ำมันสน - ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู –หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ซอฟจิโกจิ - ยอดเขาซองซาน อิลจูบง - หาดวอลจองรี Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
4 ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
พฤศจิกายน : 3-6 , 4-7 , 5-8 , 10-13 , 11-14 , 12-15 , 17-20 , 18-21 , 19-22 ,24-27 ,25-28 , 26-29 12,100 4,900 12,100 จอง
จอง
พฤศจิกายน : 2-5 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 16-19 , 20-23 , 23-26 , 27-30 ,30-3 ธ.ค. 12,400 4,900 12,400 จอง
จอง
พฤศจิกายน : 1-4 , 7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 , 28-1 ธ.ค. , 29-2 ธ.ค. 12,700 4,900 12,700 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ