ทัวร์เกาหลีใต้ romantic jeju in febuary

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,300
รหัสทัวร์ 07EASTAR JET
สายการบิน EASTAR JET
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลีใต้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – โชว์กายกรรม – ภูเขาซองอัค – วัดซันบังซา – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ร้านน้ำมันสน
ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ชายหาดกวางชิกิ – ยอดเขาซองซานอิลซุลบง – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร – ร้านค้าสมุนไพร – ร้านละลายเงินวอน – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์โสม – ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู


ทัวร์เกาหลีใต้ romantic jeju in febuary 4 วัน 3 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเจจู - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - โชว์กายกรรม - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
3 ร้านน้ำมันสน - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิกิ - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
4 ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
กุมภาพันธ์ : 29-3 มี.ค. 12,500 4,900 12,500 จอง
จอง
กุมภาพันธ์ : 23-26 , 24-27 , 25-28 12,800 4,900 12,800 จอง
จอง
กุมภาพันธ์ : 2-5 , 3-6 , 4-7 ,10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 , 18-21 , 26-29 , 27-30 , 28-31 13,100 4,900 13,100 จอง
จอง
กุมภาพันธ์ : 1-4 , 5-8 , 9-12 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 13,400 4,900 13,400 จอง
จอง
กุมภาพันธ์ : 8-11 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 13,700 4,900 13,700 จอง
จอง
กุมภาพันธ์ : 6-9 17,400 4,900 17,400 จอง
จอง
กุมภาพันธ์ : 7-10 19,400 4,900 19,400 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ