ทัวร์เกาหลีใต้ romantic jeju in december

ราคาเริ่มต้น ฿ 6,300
รหัสทัวร์ 07EASTAR JET
สายการบิน EASTAR JET
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ เกาหลีใต้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน /ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
สวนส้มไร้เมล็ด – ภูเขาซองอัค – วัดซันบังซา – ร้านน้ำมันสน
ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ชายหาดกวางชิกิ – ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง
พิพิธภัณฑ์แฮนยอ – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร – ร้านค้าสมุนไพร
ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์โสม – ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู


ทัวร์เกาหลีใต้ romantic jeju in december 4 วัน 3 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
2 อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน / ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด -ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
3 ร้านน้ำมันสน - ดอกทงแบค –หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ –ชายหาดกวางชิกิ - ยอดเขาซองซาน อิลจูบง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
4 ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
ธันวาคม : 1-4 , 10-13 12,700 4,900 12,700 จอง
จอง
ธันวาคม : 8-11 , 9-12 ,11-14 ,14-17 , 15-18 , 16-19 13,000 4,900 13,000 จอง
จอง
ธันวาคม : 2-5 , 12-15 ,13-16 , 17-20 13,300 4,900 13,300 จอง
จอง
ธันวาคม : 18-21 13,600 4,900 13,600 จอง
จอง
ธันวาคม : 19-22 13,900 4,900 13,900 จอง
จอง
ธันวาคม : 20-23 , 21-24 14,200 4,900 14,200 จอง
จอง
ธันวาคม : 3-6 14,300 4,900 14,300 จอง
จอง
ธันวาคม : 22-25 14,500 4,900 14,500 จอง
จอง
ธันวาคม : 23-26 14,800 4,900 14,800 จอง
จอง
ธันวาคม : 24-27 15,100 4,900 15,100 จอง
จอง
ธันวาคม : 5-8 , 7-10 15,300 4,900 15,300 จอง
จอง
ธันวาคม : 25-28 15,400 4,900 15,400 จอง
จอง
ธันวาคม : 6-9 16,300 4,900 16,300 จอง
จอง
ธันวาคม : 4-7 17,300 4,900 17,300 จอง
จอง
ธันวาคม : 26-29 , 31-3 ม.ค. 63 17,900 4,900 17,900 จอง
จอง
ธันวาคม : 27-30 19,900 4,900 19,900 จอง
จอง
ธันวาคม : 30-2 ม.ค. 63 20,900 4,900 20,900 จอง
จอง
ธันวาคม : 28-31 21,900 4,900 21,900 จอง
จอง
ธันวาคม : 29-1 ม.ค. 63 22,900 4,900 22,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ