ทัวร์ฮ่องกง Disney Land เซินเจิ้น

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ 42CTP1HX
สายการบิน Hong Kong airlines
ระยะเวลา 4วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Free @ Disney Land
วัดเทพเจ้ากวนอู – ร้านบัวหิมะ – ร้านยางพารา – ร้านหยก ช้อปปิ้งหลอหวู่
** OCT โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE
เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่
วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
** อาหารพิเศษ Sea Food +เป๋าฮื้อ ไวน์แดง + เป็ดปักกิ่ง **


ทัวร์ฮ่องกง Disney Land เซินเจิ้น

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ – ฮ่องกง – Free @ Disney Land – เซิ่นเจิ้น
2 วัดเทพเจ้ากวนอู - ร้านบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ร้านหยก ช้อปปิ้งหลอหวู่ ** OCT โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE
3 เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ - จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาทาน
4 ฮ่องกง - กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24-27 มีนาคม 2562 10,999 3,500 จอง
จอง
04-07 เมษายน 2562 11,999 3,500 จอง
จอง
24-27 เมษายน 2562 9,999 3,500 จอง
จอง
25-28 เมษายน 2562 10,999 3,500 จอง
จอง
28 เมษายน-1พฤษภาคม 2562 10,999 3,500 จอง
จอง
30 เมษายน-3พฤษภาคม 2562 11,999 3,500 จอง
จอง
"1-4 พฤษภาคม 2562 วันแรงงาน " 11,999 3,500 จอง
จอง
"5-8 พฤษภาคม 2562 บรมราชาภิเษก ร.10 " 11,999 3,500 จอง
จอง
9-12 พฤษภาคม 2562 10,999 3,500 จอง
จอง
12-15 พฤษภาคม 2562 9,999 3,500 จอง
จอง
"17-20 พฤษภาคม 2562 วิสาขบูชา " 12,999 3,500 จอง
จอง
"17-20 พฤษภาคม 2562 วิสาขบูชา " 12,999 3,500 จอง
จอง
20-23 พฤษภาคม 2562 11,999 3,500 จอง
จอง
23-26 พฤษภาคม 2562 10,999 3,500 จอง
จอง
26-29 พฤษภาคม 2562 9,999 3,500 จอง
จอง
30 พฤษภาคม-2มิถุนายน 2562 10,999 3,500 จอง
จอง
2-5 มิถุนายน 2562 10,999 3,500 จอง
จอง
6-9 มิถุนายน 2562 10,999 3,500 จอง
จอง
9-12 มิถุนายน 2562 9,999 3,500 จอง
จอง
13-16 มิถุนายน 2562 10,999 3,500 จอง
จอง
16-19 มิถุนายน 2562 10,999 3,500 จอง
จอง
20-23 มิถุนายน 2562 9,999 3,500 จอง
จอง
23-26 มิถุนายน 2562 10,999 3,500 จอง
จอง
27-30 มิถุนายน 2562 10,999 3,500 จอง
จอง
4-7 กรกฎาคม 2562 10,999 3,500 จอง
จอง
11-14 กรกฎาคม 2562 9,999 3,500 จอง
จอง
"14-17 กรกฎาคม 2562 อาสาฬหบูชา " 11,999 3,500 จอง
จอง
"15-18 กรกฎาคม 2562 อาสาฬหบูชา " 11,999 3,500 จอง
จอง
"16-19 กรกฎาคม 2562 อาสาฬหบูชา " 11,999 3,500 จอง
จอง
18-21 กรกฎาคม 2562 10,999 3,500 จอง
จอง
21-24 กรกฎาคม 2562 10,999 3,500 จอง
จอง
"26-29 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา " 12,999 3,500 จอง
จอง
29 กรกฎาคม-1สิงหาคม 10,999 3,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ