ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น พระใหญ่+นองปิง

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,999
รหัสทัวร์ 42CTP1
สายการบิน Hong Kong airlines
ระยะเวลา 4วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่โป่วหลิน
ซิตี้เกท เอ้าท์เลท
เทพเจ้ากวนอู – ช้อปปิ้งหลอหวู่
โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว
อาหารพิเศษ Sea Food +เป๋าฮื้อ ไวน์แดง + เป็ดปักกิ่ง


ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น พระใหญ่+นองปิง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน – ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น Royal Century HOTEL หรือเทียบเท่า
2 วัดเทพเจ้ากวนอู – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ 3 D mangrove show Royal Century HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่- วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาทาน
4 ฮ่องกง – กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27กุมภาพันธ์ -2มีนาคม 2562 8,999 3,500 10,999 จอง
จอง
28กุมภาพันธ์ -3มีนาคม 2562 8,999 3,500 10,999 จอง
จอง
07-10 มีนาคม 2562 8,999 3,500 10,999 จอง
จอง
10-13 มีนาคม 2562 8,999 3,500 10,999 จอง
จอง
20-23 มีนาคม 2562 7,999 3,500 10,999 จอง
จอง
24-27 มีนาคม 2562 8,999 3,500 10,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ