ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ที่เที่ยวแห่งใหม่ สวนฮอลแลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 6,999
รหัสทัวร์ 42CTP5A
สายการบิน Hong Kong airlines
ระยะเวลา 4วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไหว้พระ 4 วัดดัง วัดแชกง, วัดหวังต้าเซียน, วัดเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล, วัดเทพเจ้ากวนอู
วัดกวนอู – หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง
สวนฮอลแลนด์ – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE
จ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว
อาหารพิเศษ Sea Food +เป๋าฮื้อ ไวน์แดง + เป็ดปักกิ่ง


ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ที่เที่ยวแห่งใหม่ สวนฮอลแลนด์

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ – ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้น –วัดกวนอู - หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง ROYAL CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า
2 สวนฮอลแลนด์ - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก - ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน - OCT โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ MANGROVE GROOVE ROYAL CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่– ช้อปปิ้งถนนนาธาน
4 ฮ่องกง – กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20-23 กุมภาพันธ์ 2562 6,999 3,500 8,999 จอง
จอง
24-27 กุมภาพันธ์ 2562 7,999 3,500 9,999 จอง
จอง
03-06 มีนาคม 2562 7,999 3,500 9,999 จอง
จอง
10-13 มีนาคม 2562 7,999 3,500 9,999 จอง
จอง
21-24 มีนาคม 2562 6,999 3,500 8,999 จอง
จอง
24-27 มีนาคม 2562 7,999 3,500 9,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ