ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ นองปิง ฮ่องกง เซินเจิ้น

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,999
รหัสทัวร์ 42CTP1 HX
สายการบิน Hong Kong airlines
ระยะเวลา 4วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน – ซิตี้เกท เอ้าท์เลท
วัดเทพเจ้ากวนอู – ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนน นาทาน


ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ นองปิง ฮ่องกง เซินเจิ้น

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน - ซิตี้เกท เอ้าท์เลท - เซิ่นเจิ้น
2 วัดเทพเจ้ากวนอู - ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านหยก - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - โชว์ม่านน้ำ
3 เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ - จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนน นาทาน
4 ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24-27 มีนาคม 2562 8,999 3,500 จอง
จอง
"04-07 เมษายน2562 วันจักรี " 9,999 3,500 จอง
จอง
24-27 เมษายน 2562 7,999 3,500 จอง
จอง
25-28 เมษายน 2562 8,999 3,500 จอง
จอง
28 เมษายน-1พฤษภาคม 2562 8,999 3,500 จอง
จอง
30 เมษายน-3พฤษภาคม 2562 9,999 3,500 จอง
จอง
"1-4 พฤษภาคม 2562 วันแรงงาน " 9,999 3,500 จอง
จอง
2-5 พฤษภาคม 2562 8,999 3,500 จอง
จอง
"5-8 พฤษภาคม 2562 บรมราชาภิเษก ร.10 " 9,999 3,500 จอง
จอง
9-12 พฤษภาคม 2562 8,999 3,500 จอง
จอง
12-15 พฤษภาคม 2562 7,999 3,500 จอง
จอง
"17-20 พฤษภาคม 2562 วิสาขบูชา " 10,999 3,500 จอง
จอง
"17-20 พฤษภาคม 2562 วิสาขบูชา " 10,999 3,500 จอง
จอง
20-23 พฤษภาคม 2562 9,999 3,500 จอง
จอง
23-26 พฤษภาคม 2562 8,999 3,500 จอง
จอง
26-29 พฤษภาคม 2562 7,999 3,500 จอง
จอง
30 พฤษภาคม-2มิถุนายน 2562 8,999 3,500 จอง
จอง
2-5 มิถุนายน 2562 8,999 3,500 จอง
จอง
6-9 มิถุนายน 2562 8,999 3,500 จอง
จอง
9-12 มิถุนายน 2562 7,999 3,500 จอง
จอง
13-16 มิถุนายน 2562 8,999 3,500 จอง
จอง
16-19 มิถุนายน 2562 8,999 3,500 จอง
จอง
20-23 มิถุนายน 2562 7,999 3,500 จอง
จอง
23-26 มิถุนายน 2562 8,999 3,500 จอง
จอง
27-30 มิถุนายน 2562 8,999 3,500 จอง
จอง
4-7 กรกฎาคม 2562 8,999 3,500 จอง
จอง
11-14 กรกฎาคม 2562 7,999 3,500 จอง
จอง
"14-17 กรกฎาคม 2562 อาสาฬหบูชา " 9,999 3,500 จอง
จอง
"15-18 กรกฎาคม 2562 อาสาฬหบูชา " 9,999 3,500 จอง
จอง
"16-19 กรกฎาคม 2562 อาสาฬหบูชา " 9,999 3,500 จอง
จอง
18-21 กรกฎาคม 2562 8,999 3,500 จอง
จอง
21-24 กรกฎาคม 2562 8,999 3,500 จอง
จอง
25-28 กรกฎาคม 2562 7,999 3,500 จอง
จอง
"26-29 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา " 10,999 3,500 จอง
จอง
29 กรกฎาคม-1สิงหาคม 8,999 3,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ