ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก ส้มวาเลนเซีย]

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ 01ZHKG05
สายการบิน Hong Kong airlines
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

แถมฟรี !! SIM TRAVEL อิสระที่ดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ณ วัดโปหลิน

หมุนกังหันขอพร วัดแชกงหมิว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล หาดรีพัลส์เบย์

นั่งรถรางพีคแทรม สู่ยอดเขาวิคตรอเรียพีค

อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน City Gate Outlets


ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก ส้มวาเลนเซีย]

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - CiTY GATE OUTLET - A Symphony of Lights
3 ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
4 นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ – วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 06 พฤษภาคม 2562 18,999 5,500 จอง
จอง
04 – 07 พฤษภาคม 2562 18,999 5,500 จอง
จอง
10 – 13 พฤษภาคม 2562 18,999 5,500 จอง
จอง
24 – 27 พฤษภาคม 2562 18,999 5,500 จอง
จอง
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 18,999 5,500 จอง
จอง
14 – 17 มิถุนายน 2562 17,999 5,500 จอง
จอง
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 17,999 5,500 จอง
จอง
05 – 08 กรกฎาคม 2562 18,999 5,500 จอง
จอง
12 – 15 กรกฎาคม 2562 18,999 5,500 จอง
จอง
13 – 16 กรกฎาคม 2562 18,999 5,500 จอง
จอง
25 – 28 กรกฎาคม 2562 18,999 5,500 จอง
จอง
02 – 05 สิงหาคม 2562 19,999 5,500 จอง
จอง
16 – 19 สิงหาคม 2562 19,999 5,500 จอง
จอง
23 – 26 สิงหาคม 2562 19,999 5,500 จอง
จอง
06 – 09 กันยายน 2562 19,999 5,500 จอง
จอง
20 – 23 กันยายน 2562 19,999 5,500 จอง
จอง
27 – 30 กันยายน 2562 19,999 5,500 จอง
จอง
10 – 13 ตุลาคม 2562 21,999 5,500 จอง
จอง
18 – 21 ตุลาคม 2562 21,999 5,500 จอง
จอง
23 – 26 ตุลาคม 2562 19,999 5,500 จอง
จอง
25 – 28 ตุลาคม 2562 19,999 5,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ