ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์ ดาวชมพู

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,888
รหัสทัวร์ 21XJ102
สายการบิน Thai airasia x
ระยะเวลา 6วัน4คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ป้อมดาวโกเรียวคาคุ
นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ
ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
หมู่บ้านราเมน
คลองโอตารุ
โจซังเค ออนเซ็น
หุบเขานรกจิโกกุดานิ
ซิตี้ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา เยือนตึกเก่ารัฐบาล
ศาลเจ้าฮอกไกโด
อิออน ทาวน์ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าท์เลท
พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ


ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์ ดาวชมพู

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินชิโตเซะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณข ภูเขาฮาโกดาเตะ HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – โจซังเค – สะพานแขวนฟุตามิ - โนโบริเบทสึ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ร้านค้ามือสอง - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ - เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์ SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - ซัปโปโร – มิตชุยเอาท์ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชม หอนาฬิกา – ดิวตี้ฟรี - ถนนทานุกิโคจิ SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
6 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 มีนาคม-05 เมษายน 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
01-06 เมษายน 2562 29,888 8,900 29,888 29,888 9,000 จอง
จอง
02-07 เมษายน 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
03-08 เมษายน 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
04-09 เมษายน 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
05-10 เมษายน 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
06-11 เมษายน 2562 32,888 8,900 32,888 32,888 9,000 จอง
จอง
07-12 เมษายน 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
08-13 เมษายน 2562 35,888 8,900 35,888 35,888 9,000 จอง
จอง
09-14 เมษายน 2562 35,888 8,900 35,888 35,888 9,000 จอง
จอง
10-15 เมษายน 2562 35,888 8,900 35,888 35,888 9,000 จอง
จอง
11-16 เมษายน 2562 39,888 8,900 39,888 39,888 9,000 จอง
จอง
13-18 เมษายน 2562 39,888 8,900 39,888 39,888 9,000 จอง
จอง
14-19 เมษายน 2562 38,888 8,900 38,888 38,888 9,000 จอง
จอง
15-20 เมษายน 2562 35,888 8,900 35,888 35,888 9,000 จอง
จอง
16-21 เมษายน 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
17-22 เมษายน 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
18-23 เมษายน 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
19-24 เมษายน 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
20-25 เมษายน 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
21-26 เมษายน 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
22-27 เมษายน 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
23-28 เมษายน 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
24-29 เมษายน 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
25-30 เมษายน 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562 32,888 8,900 32,888 32,888 9,000 จอง
จอง
27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562 35,888 8,900 35,888 35,888 9,000 จอง
จอง
30 เมษายน-05 พฤษภาคม 2562 35,888 8,900 35,888 35,888 9,000 จอง
จอง
01-06 พฤษภาคม 2562 35,888 8,900 35,888 35,888 9,000 จอง
จอง
04-09 พฤษภาคม 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
08-13 พฤษภาคม 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
11-16 พฤษภาคม 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
15-20 พฤษภาคม 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
18-23 พฤษภาคม 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
22-27 พฤษภาคม 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
25-30 พฤษภาคม 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
29 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562 31,888 8,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ