ทัวร์อู่ฮั่น…ขนมบ้าบิ่น ปั่นจักรยาน ทะเลสาบตงหู เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว)

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,999
รหัสทัวร์ 15SHMUNKG3
สายการบิน China Southern Airline
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เสน่ห์มรดกโลก หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน  พัก5ดาว
ทัวร์จีน ทัวร์หวงซาน อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) ทัวร์เมืองโบราณหงชุน
หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน ซุ้มประตูถังเยว่ ถนนโบราณเหล่าเจีย ทัวร์นานกิง สุสานดร.ซุนยัดเซ็น ตลาดฟูจือเมี่ยว


ทัวร์อู่ฮั่น…ขนมบ้าบิ่น ปั่นจักรยาน ทะเลสาบตงหู เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น (CZ8344 : 12.25-17.00) ถนนคนเดินเจียงฮั่น TIEQIAO JIANGUO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
2 ปั่นจักรยานที่ทะเลสาบตงหู-สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู-ถนนคนเดินชู่เห่อฮั่นเจีย TIEQIAO JIANGUO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
3 อู่ฮั่น-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-ปั่นจักรยานรอบกำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน FULI JIAHUA WANDA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
4 เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-เมืองจ่าวหยาง-สวนดอกท้อโชว์ฮั่นซ่ง FULI JIAHUA WANDA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
5 เมืองจ่าวหยาง-โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง-อู่ฮั่น ถนนอาหารฮู่ปู้-อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ (CZ3029 : 22.15-01.10+1)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 มี.ค. 62 24 มี.ค. 62 22,999 6,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ