ทัวร์หวงซาน…มะพร้าวแก้ว เมืองโบราณหงชุน นานกิง

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,999
รหัสทัวร์ 15SHMUNKG3
สายการบิน China eastern airlines
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เสน่ห์มรดกโลก หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน
ทัวร์จีน ทัวร์หวงซาน อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) ทัวร์เมืองโบราณหงชุน
หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน ซุ้มประตูถังเยว่ ถนนโบราณเหล่าเจีย ทัวร์นานกิง สุสานดร.ซุนยัดเซ็น ตลาดฟูจือเมี่ยว


ทัวร์หวงซาน…มะพร้าวแก้ว เมืองโบราณหงชุน นานกิง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
2 กรุงเทพฯ-นานกิง (MU2804 : 02.20-07.00)-สุสานดร. ซุนยัดเซ็น-เมืองถุนซี-ตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย XINHULIANRUIJING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
3 เมืองถุนซี-หวงซาน-อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไปกลับ)-เมืองถุนซี-โชว์ฮุยหยุน XINHULIANRUIJING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
4 เมืองถุนซี-เมืองอีเซียน เมืองโบราณหงชุน-หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน-เมืองถุนซี-ถนนโบราณเหล่าเจีย XINHULIANRUIJING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
5 เมืองถุนซี-พิพิธภัณฑ์ฮุยไฉ่-ซุ้มประตูถังเยว่-นานกิง ตลาดฟูจือเมี่ยว-นานกิง-กรุงเทพฯ (MU2803 : 22.20-01.20+1)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 มี.ค. 62 24 มี.ค. 62 22,999 4,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ