ทัวร์สิงค์โปร SUPERB SINGAPORE ENRICH

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ 35ENRICH3K
สายการบิน JET AIRWAY
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ สิงคโปร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สิงคโปร์  ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน  วัดเจ้าแม่กวนอิม  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง

 GARDEN BY THE BAY   มารีน่า เบย์ แซนด์  

 UNIVERSAL STUDIO ชมแสงสีย่าน Clarke Quay 


ทัวร์สิงค์โปร SUPERB SINGAPORE ENRICH 3 วัน 2 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ Grand Pacific / Grand Central / Furama City Center หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2 เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) หรือ Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay Grand Pacific / Grand Central / Furama City Center หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3 Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26-28 เมษายน 2019 10,999 4,500 จอง
จอง
29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2019 11,999 4,500 จอง
จอง
03-05 พฤษภาคม 2019 11,999 4,500 จอง
จอง
10-12 พฤษภาคม 2019 11,999 4,500 จอง
จอง
18-20 พฤษภาคม 2019 13,999 4,500 จอง
จอง
21-23 มิถุนายน 2019 11,999 4,500 จอง
จอง
5-7 กรกฎาคม 2019 11,999 4,500 จอง
จอง
13-15 กรกฎาคม 2019 13,999 4,500 จอง
จอง
27-29 กรกฎาคม 2019 14,999 4,500 จอง
จอง
9-11 สิงหาคม 2019 11,999 4,500 จอง
จอง
10-12 สิงหาคม 2019 14,999 4,500 จอง
จอง
23-25 สิงหาคม 2019 11,999 4,500 จอง
จอง
13-15 กันยายน 2019 11,999 4,500 จอง
จอง
4-6 ตุลาคม 2019 11,999 4,500 จอง
จอง
5-7 ตุลาคม 2019 11,999 4,500 จอง
จอง
11-13 ตุลาคม 2019 12,555 4,500 จอง
จอง
12-14 ตุลาคม 2019 13,999 4,500 จอง
จอง
18-20 ตุลาคม 2019 11,999 4,500 จอง
จอง
22-24 พฤศจิกายน 2019 11,999 4,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ