ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ 35SYMBOLIC
สายการบิน Singapore airlines
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ สิงคโปร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สิงคโปร์  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  GARDEN BY THE BAY

(Inc. Skyway)  Dinner at Song Fa  มารีน่า เบย์ แซนด์

ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน  UNIVERSAL STUDIO

Dinner at Boon Tong Kee ล่องเรือ BUMBOAT

วัดเจ้าแม่กวนอิม  Duty Free Shop วัดพระเขี้ยวแก้ว

ย่านไชน่าทาวน์ ช้อปปิ้ง ORCHARD


ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE 3 วัน 2 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY (Inc. Skyway) – Dinner at Song Fa - มารีน่า เบย์ แซนด์ - Hotel Grand Pacific // Grand Central // Furama HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2 ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – Dinner at Boon Tong Kee – ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าบัตร) - Hotel Grand Pacific // Grand Central // Furama หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3 วัดเจ้าแม่กวนอิม - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19-21 เมษายน 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
20-22 เมษายน 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
26-28 เมษายน 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
27-29 เมษายน 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
3-5 พฤษภาคม 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
4-6 พฤษภาคม 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
10-12 พฤษภาคม 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
11-13 พฤษภาคม 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
18-20 พฤษภาคม 2019 19,999 5,500 จอง
จอง
24-26 พฤษภาคม 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
7-9 มิถุนายน 2019 17,999 5,500 จอง
จอง
14-16 มิถุนายน 2019 17,999 5,500 จอง
จอง
21-23 มิถุนายน 2019 17,999 5,500 จอง
จอง
28-30 มิถุนายน 2019 17,999 5,500 จอง
จอง
5-7 กรกฎาคม 2019 17,999 5,500 จอง
จอง
12-14 กรกฎาคม 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
19-21 กรกฎาคม 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
27-29 กรกฎาคม 2019 19,999 5,500 จอง
จอง
2-4 สิงหาคม 2019 17,999 5,500 จอง
จอง
10-12 สิงหาคม 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
16-18 สิงหาคม 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
23-25 สิงหาคม 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2019 17,999 5,500 จอง
จอง
6-8 กันยายน 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
13-15 กันยายน 2019 17,999 5,500 จอง
จอง
27-29 กันยายน 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
4-6 ตุลาคม 2019 17,999 5,500 จอง
จอง
12-14 ตุลาคม 2019 19,999 5,500 จอง
จอง
18-20 ตุลาคม 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
19-21 ตุลาคม 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
25-27 ตุลาคม 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
1-3 พฤษจิกายน 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
8-10 พฤษจิกายน 2019 17,999 5,500 จอง
จอง
15-17 พฤษจิกายน 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
22-24 พฤษจิกายน 2019 17,999 5,500 จอง
จอง
29 พฤษจิกายน – 1 ธันวาคม 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
6-8 ธันวาคม 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
7-9 ธันวาคม 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
13-15 ธันวาคม 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
20-22 ธันวาคม 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
21-23 ธันวาคม 2019 18,999 5,500 จอง
จอง
28-30 ธันวาคม 2019 19,999 5,500 จอง
จอง
29-31 ธันวาคม 2019 19,999 5,500 จอง
จอง
30 ธันวาคม – 1 มกราคม 2020 23,999 5,500 จอง
จอง
31 ธันวาคม – 2 มกราคม 2020 20,999 5,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ