ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!!

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,999
รหัสทัวร์ 35SOSHIOKTR
สายการบิน Scoot
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ สิงคโปร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สิงคโปร์  น้ำพุแห่สิงคโปร์  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง 

GARDEN BY THE BAY  มารีน่า เบย์ แซนด์   

ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน Duty Free Shop วัดพระเขี้ยวแก้ว

ย่านไชน่าทาวน์ ช้อปปิ้ง ORCHARD


ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!! 3 วัน 2คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ Quality Hotel // Parc Sovereign Albert // Marrison หรือเทียบเท่า 3 ดาว
2 เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3 ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19-21 เมษายน 2019 11,999 4,500 จอง
จอง
20-22 เมษายน 2019 11,999 4,500 จอง
จอง
26-28 เมษายน 2019 11,999 4,500 จอง
จอง
18-20 พฤษภาคม 2019 13,999 4,500 จอง
จอง
10-12 พฤษภาคม 2019 11,999 4,500 จอง
จอง
26-28 มิถุนายน 2019 13,999 4,500 จอง
จอง
27-29 มิถุนายน 2019 14,999 4,500 จอง
จอง
10-12 สิงหาคม 2019 13,999 4,500 จอง
จอง
4-6 ตุลาคม 2019 11,999 4,500 จอง
จอง
12-14 ตุลาคม 2019 14,999 4,500 จอง
จอง
19-21 ตุลาคม 2019 11,999 4,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ