ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE MAGNIFICENT

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 35SL104-101
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ สิงคโปร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

GARDEN BY THE BAY  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 

ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรูคาสิโนระดับ 6 ดาว 

ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE


ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE MAGNIFICENT

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – Singapore Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3 ดาว
2 CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - GARDEN BY THE BAY – Orchard – ท่าเรือ CLARKE QUAY Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3 เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + มารีน่า เบย์ แซนด์ ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT Marrison // Quality Hotel // Hotel RE หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4 ไชน่าทาวน์ – เดินทางกลับ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18-21 เมษายน 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
25-28 เมษายน 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
2-5 พฤๅษภาคม 2019 14,999 5,900 จอง
จอง
9-12 พฤๅษภาคม 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
17-20 พฤๅษภาคม 2019 15,999 5,900 จอง
จอง
23-26 พฤๅษภาคม 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
24-27 พฤๅษภาคม 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
30 พฤๅษภาคม - 2 มิถุนายน 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
6-9 มิถุนายน 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
13-16 มิถุนายน 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
20-23 มิถุนายน 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
27-30 มิถุนายน 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
4-7 กรกฎาคม 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
12-15 กรกฎาคม 2019 15,999 5,900 จอง
จอง
13-16 กรกฎาคม 2019 15,999 5,900 จอง
จอง
18-21 กรกฎาคม 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
26-29 กรกฎาคม 2019 15,999 5,900 จอง
จอง
1-4 สิงหาคม 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
9-12 สิงหาคม 2019 15,999 5,900 จอง
จอง
15-18 สิงหาคม 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
22-25 สิงหาคม 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
29 สิงหาคม -1 กันยายน 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
5-8 กันยายน 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
12-15 กันยายน 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
26-29 กันยายน 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
3-6 ตุลาคม 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
11-14 ตุลาคม 2019 15,999 5,900 จอง
จอง
17-20 ตุลาคม 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
24-27 ตุลาคม 2019 12,999 5,900 จอง
จอง
30 ตุลาคม - 3 พฤษจิกายน 2019 13,999 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ