ทัวร์สิงคโปร์ NEW FULL OPTION

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,999
รหัสทัวร์ 35NEWFULLSQ
สายการบิน Singapore airlines
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ สิงคโปร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มารีน่าเบย์แซนด์   GARDEN BY THE BAY ( 2 dome )   

ล่องเรือ BUMBOAT UNIVERSAL STUDIO 

 WING O Singapore River Safari   

Singapore Flyer  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง

 ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด F TIME  


ทัวร์สิงคโปร์ NEW FULL OPTION 4 วัน 3 คืน 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - มารีน่าเบย์แซนด์ - GARDEN BY THE BAY ( 2 dome ) – ล่องเรือ BUMBOAT Orchard Rendezvous หรือเทียบเท่า 4
2 UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) – ชมโชว์ WING OF TIME Orchard Rendezvous หรือเทียบเท่า 4
3 Singapore River Safari –– Singapore Flyer - - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด Orchard Rendezvous หรือเทียบเท่า 4
4 วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - CITY TOUR - - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
25-28 เมษายน 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
2-5 พฤกษภาคม 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
9-12 พฤกษภาคม 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
17-20 พฤกษภาคม 2019 27,999 8,900 จอง
จอง
23-26 พฤกษภาคม 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
30 พฤกษภาคม – 2 มิถุนายน 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
6-9 มิถุนายน 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
13-16 มิถุนายน 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
20-23 มิถุนายน 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
27-30 มิถุนายน 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
4-7 กรกฎาคม 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
12-15 กรกฎาคม 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
13-16 กรกฎาคม 2019 27,999 8,900 จอง
จอง
18-20 กรกฎาคม 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
26-29 กรกฎาคม 2019 27,999 8,900 จอง
จอง
1-4 สิงหาคม 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
9-12 สิงหาคม 2019 27,999 8,900 จอง
จอง
15-18 สิงหาคม 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
22-25 สิงหาคม 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
5-8 กันยายน 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
12-15 กันยายน 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
26-29 กันยายน 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
3-6 ตุลาคม 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
11-14 ตุลาคม 2019 27,999 8,900 จอง
จอง
19-22 ตุลาคม 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
24-27 ตุลาคม 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
31 ตุลาคม - 3 พฤษจิกา 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
7-10 พฤษจิกา 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
14-17 พฤษจิกา 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
21-24 พฤษจิกา 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
28 พฤษจิกา – 1 ธันวาคม 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
5-8 ธันวาคม 2019 27,999 8,900 จอง
จอง
7-10 ธันวาคม 2019 27,999 8,900 จอง
จอง
12-15 ธันวาคม 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
19-22 ธันวาคม 2019 26,999 8,900 จอง
จอง
28-31 ธันวาคม 2019 28,999 8,900 จอง
จอง
29 ธันวาคม – 1 มกราคม 2020 29,999 8,900 จอง
จอง
30 ธันวาคม – 2 มกราคม 2020 29,999 8,900 จอง
จอง
31 ธันวาคม – 3 มกราคม 2020 29,999 8,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ