ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,888
รหัสทัวร์ 35FLOWSINGAPORE3DSL
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ สิงคโปร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

MERLION วัดเจ้าแม่กวนอิม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง

GARDEN BY THE BAY  มารีน่า เบย์ แซนด์ 

ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT  


ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3 วัน 2 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT FRAGRANCE HOTEL / HOTEL 81 หรือเทียบเท่า
2 Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)-OPTIONAL !!! หากต้องการซื้อบัตรสวนสนุกเพิ่มโปรดแจ้ง ณ เวลาที่จองทัวร์ หรือแจ้งไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง FRAGRANCE HOTEL / HOTEL 81 หรือเทียบเท่า
3 Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19-21 เมษายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
20-22 เมษายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
21-23 เมษายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
25-27 เมษายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
26-28 เมษายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
27-29 เมษายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
28-30 เมษายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
2-4 พฤษภาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
3-5 พฤษภาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
4-6 พฤษภาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
5-7 พฤษภาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
9-11 พฤษภาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
10-12พฤษภาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
11-13 พฤษภาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
23-25 พฤษภาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
24-26 พฤษภาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
25-27 พฤษภาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
26-28 พฤษภาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
1-3 มิถุนายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
2-4 มิถุนายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
6-8 มิถุนายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
7-9 มิถุนายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
8-10 มิถุนายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
9-11 มิถุนายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
13-15 มิถุนายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
14-16 มิถุนายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
15-17 มิถุนายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
16-18 มิถุนายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
20-22 มิถุนายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
21-23 มิถุนายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
22-24 มิถุนายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
23-25 มิถุนายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
27-29 มิถุนายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
28-30 มิถุนายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
4-6 กรกฎาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
5-7 กรกฎาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
6-8 กรกฎาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
7-9 กรกฎาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
11-13 กรกฎาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
12-14 กรกฎาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
18-20 กรกฎาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
19-21 กรกฎาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
20-22 กรกฎาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
21-23 กรกฎาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
1-3 สิงหาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
2-4 สิงหาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
3-5 สิงหาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
4-6 สิงหาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
15-17 สิงหาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
16-18 สิงหาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
17-19 สิงหาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
18-20 สิงหาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
22-24 สิงหาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
23-25 สิงหาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
24-26 สิงหาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
29-31 สิงหาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
30 สิงหาคม– 1 กันยายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
1-3 กันยายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
5-7 กันยายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
6-8 กันยายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
7-9 กันยายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
8-10 กันยายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
12-14 กันยายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
13-15 กันยายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
14-16 กันยายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
15-17 กันยายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
26-28 กันยายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
27-29 กันยายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
28-30 กันยายน 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
1-3 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
2-4 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
3-5 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
4-6 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
5-7 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
6-8 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
7-9 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
8-10 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
9-11 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
15-17 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
16-18 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
17-19 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
18-20 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
19-21 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
20-22 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
24-26 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
25-27 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
26-28 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
27-29 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จอง
28-30 ตุลาคม 2019 8,888 1,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ