ทัวร์สิงคโปร์ SUPER PEAK SINGAPORE

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 01BZSIN01
สายการบิน Singapore airlines
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ สิงคโปร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park
อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล
วัดพระเขี้ยวแก้ว-ฮาจิเลน–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด


ทัวร์สิงคโปร์ SUPER PEAK SINGAPORE

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park- การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) –มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Spectra light and water show
2 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย
3 วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว-ฮาจิเลน–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
02 – 04 มีนาคม 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
08 – 10 มีนาคม 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
09 – 11 มีนาคม 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
15 – 17 มีนาคม 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
16 – 18 มีนาคม 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
23 – 25 มีนาคม 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
29 – 31 มีนาคม 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
05 – 07 เมษายน 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
12 – 14 เมษายน 2562 17,999 4,500 16,999 3,900 จอง
จอง
13 – 15 เมษายน 2562 17,999 4,500 16,999 3,900 จอง
จอง
14 – 16 เมษายน 2562 17,999 4,500 16,999 3,900 จอง
จอง
19 – 21 เมษายน 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
26 – 28 เมษายน 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
27 – 29 เมษายน 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
03 – 05 พฤษภาคม 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
04 – 06 พฤษภาคม 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
10 – 12 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
11 – 13 พฤษภาคม 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
17 – 19 พฤษภาคม 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
18 – 20 พฤษภาคม 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
24 – 26 พฤษภาคม 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
25 – 27 พฤษภาคม 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
01 – 03 มิถุนายน 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
14 - 16 มิถุนายน 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
15 – 17 มิถุนายน 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
21 – 23 มิถุนายน 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
22 – 24 มิถุนายน 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จอง
28 – 30 มิถุนายน 2562 12,999 3,500 11,999 3,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ