ทัวร์รัสเซีย Russia Season Change

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,555
รหัสทัวร์ 14RUS
สายการบิน Mahan Air
ระยะเวลา 6วัน3คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต


ทัวร์รัสเซีย Russia Season Change

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน (อิหร่าน)
2 เตหะราน (อิหร่าน) - มอสโคว์ - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถนนอารบัต - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ล่องเรือ
3 ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - อนุสรณ์Worker & Peasant Monument - ตลาดอิสมาย ลอฟกี้
4 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - จตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม
5 มอสโคว์ - เตหะราน (อิหร่าน)
6 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 พ.ค. 62 - 09 พ.ค. 62 31,555 7,900 จอง
จอง
11 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 31,555 7,900 จอง
จอง
18 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 32,555 7,900 จอง
จอง
25 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 31,555 7,900 จอง
จอง
01 มิ.ย. 62 - 06 มิ.ย. 62 30,555 7,900 จอง
จอง
15 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 31,555 7,900 จอง
จอง
29 มิ.ย. 62 - 04 ก.ค. 62 30,555 7,900 จอง
จอง
13 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 32,555 7,900 จอง
จอง
27 ก.ค. 62 - 01 ส.ค. 62 32,555 7,900 จอง
จอง
10 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 32,555 7,900 จอง
จอง
24 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 30,555 7,900 จอง
จอง
07 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 29,555 7,900 จอง
จอง
12 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 29,555 7,900 จอง
จอง
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 29,555 7,900 จอง
จอง
12 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 31,555 7,900 จอง
จอง
19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 31,555 7,900 จอง
จอง



เงื่อนไขการให้บริการ