ทัวร์รัสเซีย (MOS-ZA6DEY) CIRCUS SUPER RUSSIA MOSCOW- ZAGORSK APR 19

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,999
รหัสทัวร์ 11MOS-ZA6DEY
สายการบิน Etihad Airways
ระยะเวลา 6วัน 3คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อาบู ดาบี   มอสโคว์

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์    โบสถ์อัสสัมชัญ

จัตุรัสแดง   มหาวิหารเซนต์บาซิล   กุม 

ซาร์กอส   MATRESHAKA FACTORY   

วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์    ชมเซอร์คัส  

 


ทัวร์รัสเซีย (MOS-ZA6DEY) CIRCUS SUPER RUSSIA MOSCOW- ZAGORSK APR 19

 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบู ดาบี-มอสโคว์
2 อาบู ดาบี- มอสโคว์- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ
3 จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม
4 ซาร์กอส-MATRESHAKA FACTORY-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์- ชมเซอร์คัส
5 มอสโคว์ -อาบู ดาบี- สนามบิน
6 กรุงเทพ ฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
25-30 เม.ย.62 33,999 6,000 33,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ