ทัวร์รัสเซีย DME04 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (7D5N) (JAN-APR)

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,999
รหัสทัวร์ DME04
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 7วัน5คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก– เมืองพุชกิน –

พระราชวังแคทเทอรีน –  ป้อมปีเตอร์และปอลพระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ

พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด


DME04 RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (7D5N) (JAN-APR)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – เมืองมอสโคว์   KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก– เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน –  ป้อมปีเตอร์และปอล PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด PARK INN HOTEL PRIBALTIYSKAYA , SAINT PETERSBURG โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินโดโมเดโดโว(มอสโคว์)
7 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22 - 28 Apr 2020 49,999 9,500 48,999 49,999 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ