ทัวร์รัสเซีย Discovery Russia มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ 69HG03
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 8วัน5คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มอสโก เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก **รถไฟตู้นอน First Class**
เที่ยวชม มหาวิหารเซนต์เซเวียร์ พระราชวังเครมลินจุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลล์
จัสตุรัสเเดง ห้างสรรพสินค้ากุม โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังฤดูร้อน พิเศษ!! ล่องเรือ แม่นํ้ามอสโก ชมละครสัตว์เซอร์คัส
**คนไทยไม่ต้องทําวีซ่า**
**ราคานี้รวมทุกอย่าง ยกเว้นทิป**


ทัวร์รัสเซีย Discovery Russia มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร – ถนนอารบัท Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน
3 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน
4 สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิหาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ รถไฟตู้นอนชั้น First Class
5 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน
6 พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน
7 มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo
8 ดูไบ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 มี.ค. - 19 มี.ค. 2562 49,900 10,000 จอง
จอง
22 มี.ค. - 29 มี.ค. 2562 49,900 10,000 จอง
จอง
1 - 8 เม.ย. 2562 52,900 10,000 จอง
จอง
3 - 10 เม.ย. 2562 52,900 10,000 จอง
จอง
6 - 13 เม.ย. 2562 52,900 10,000 จอง
จอง
9 - 16 เม.ย. 2562 59,900 10,000 จอง
จอง
10 - 17 เม.ย. 2562 (BUS2) 59,900 10,000 จอง
จอง
8 - 15 พ.ค. 2562 49,900 10,000 จอง
จอง
15 - 22 พ.ค. 2562 52,900 10,000 จอง
จอง
29 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2562 49,000 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ