ทัวร์รัสเซีย Delight Moscow

ราคาเริ่มต้น ฿ 31,900
รหัสทัวร์ 69HG01B
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 6วัน3คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย Delight Moscow
วิหารเซนต์บาซิล สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสสัมชัญ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์
อิสระ 3 ชั่วโมงที่สวน Zaryadye Park และ จตุรัสแดง
** คนไทยไม่เสียค่าวีซ่า **
**ราคารวมทุกอย่างยกเว้นทิป**


ทัวร์รัสเซีย Delight Moscow

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
2 ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน
3 จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม - สวน Zaryadye Park Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน
4 สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกัน
5 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท
6 ดูไบ – กรุงเทพฯ
เงื่อนไขการให้บริการ