ทัวร์รัสเซีย วินดี้ มอสโคว์ นิวเยรูซาเล็ม สุนัขลากเลื่อน

ราคาเริ่มต้น ฿ 31,999
รหัสทัวร์ 01CZDME07
สายการบิน Etihad Airways
ระยะเวลา 6วัน3คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มอสโคว์ นิวเยรูซาเล็ม สายการบินระดับ 5 ดาว
พิเศษ!! นั่งสุนัขลากเลื่อน “HUSKY SLEDGE”
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
ถนนอารบัต – จุดชมวิวสแปร์ไร่ฮิลล์
พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์ บาซิล – โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – ห้างยูโรเปี่ยนมอลล์


ทัวร์รัสเซีย วินดี้ มอสโคว์ นิวเยรูซาเล็ม สุนัขลากเลื่อน 6วัน 3คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
3 มืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
4 เมืองมอสโคว์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน – เมืองมอสโคว์- ห้างยูโรเปียน มอล
5 เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
6 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2562 31,999 6,500 31,999 10,000 จอง
จอง
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 34,999 6,500 34,999 10,000 จอง
จอง
16 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 33,999 6,500 33,999 10,000 จอง
จอง
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 34,999 6,500 34,999 10,000 จอง
จอง
06 – 11 มีนาคม 2562 34,999 6,500 34,999 10,000 จอง
จอง
14 – 19 มีนาคม 2562 34,999 6,500 34,999 10,000 จอง
จอง
21 – 26 มีนาคม 2562 34,999 6,500 34,999 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ