ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก

ราคาเริ่มต้น ฿ 48,900
รหัสทัวร์ 02BT-RUS01
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 6วัน3คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ และพระราชวังเครมลิน

ชมจัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล และหอนาฬิกาซาวิเออร์

ชมห้างสรรพสินค้ากุม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์

เดินเที่ยวถนนคนเดิน ถนนอารบัต ชมละครสัตว์ Circus Show

เดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train

ชมป้อมปีเตอร์และปอลด์ และมหาวิหารไอแซค

ชมพระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ และพระราชวังฤดูหนาว

ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด และชอปปิงที่ห้างสรรพสินค้าเวกัส


ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ มอสโคว์ เซนปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน4คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ •สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
2 เมืองมอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์• จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้า GUM•ถนนอาร์บัตสตรีท •ชมการแสดงละครสัตว์
3 สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก• วิหารเซนต์ไอแซค •ป้อมปิเตอร์ และปอล
4 พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ • โบสถ์หยดเลือด
5 สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์•ห้างสรรพสินค้าเวกัส•สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว
6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23-28 ก.พ. 62 48,900 6,000 48,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ