ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ รัสเซีย…ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์

ราคาเริ่มต้น ฿ 66,900
รหัสทัวร์ BT-DME051_SU
สายการบิน Aeroflot Russian Airlines
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ    AUROLAR HUNTING     เมืองเมอร์มรังส์ 

ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน • เมืองเมอมังค์ •

เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ


มหัศจรรย์ รัสเซีย…ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชเรเมเตียโว • เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์
2 มอสโคว์ • สนามบินเมอร์มรังส์ • เมือง Teliberka • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING เมืองเมอร์มรังส์ PARKINN BY RADISON MURMANSK หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว เมืองเมอร์มรังส์ มาตรฐานท้องถิ่น
3 ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน • เมืองเมอมังค์ • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ PARKINN BY RADISON MURMANSK หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว เมืองเมอร์มรังส์ มาตรฐานท้องถิ่น
4 อนุสรณ์สถานอัลโยชา • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ • เมืองเมอร์มรังส์ • บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ สถานนีรถไฟใต้ดิน • ถนนอารบัต • ชมโชว์ละครสัตว์ IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์
5 พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม สนามบินเชเรเมเตียโว
6 สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 - 17 Dec 2019 66,900 5,000 65,900 66,900 0 จอง
จอง
14 - 19 Feb 2020 67,900 5,000 66,900 67,900 0 จอง
จอง
20 - 25 Feb 2020 66,900 5,000 65,900 66,900 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ