ทัวร์รัสเซียมหัศจรรย์…รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์

ราคาเริ่มต้น ฿ 68,900
รหัสทัวร์ BT-DME05_TG
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 7วัน5คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมทะเลขั้วโลกเหนือที่สูงที่สุดในโลก

ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING

ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • เมืองเมอมังค์ •

เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ


มหัศจรรย์…รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์
2 มอสโคว์ • สนามบินเมอร์มรังส์ • เมืองเมอร์มรังส์ • เมือง Teliberka ชมทะเลขั้วโลกเหนือที่สูงที่สุดในโลก ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING PARKINN BY RADISON MURMANSK หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • เมืองเมอมังค์ • เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ PARKINN BY RADISON MURMANSK หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 อนุสรณ์สถานอัลโยชา • อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ • เมืองเมอร์มรังส์ • บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ สถานนีรถไฟใต้ดิน • ถนนอารบัต • ยอดเขาสแปโรฮิลล์ IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4
5 ตลาดอิสไมโลโว่ • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • ร้านอาหารสุดหรู TURANDOT • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม • ชมโชว์ละครสัตว์ IZAMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
7 สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 - 21 Jan 2020 68,900 6,000 67,900 68,900 0 จอง
จอง
22 - 28 Jan 2020 65,900 6,000 64,900 65,900 0 จอง
จอง
05 - 11 Feb 2020 68,900 6,000 67,900 68,900 0 จอง
จอง
12 - 18 Feb 2020 68,900 6,000 67,900 68,900 0 จอง
จอง
22 - 28 Feb 2020 68,900 6,000 67,900 68,900 0 จอง
จอง
26 Feb - 03 Mar 2020 68,900 6,000 67,900 68,900 0 จอง
จอง
04 - 10 Mar 2020 68,900 6,000 67,900 68,900 0 จอง
จอง
18 - 24 Mar 2020 68,900 6,000 67,900 68,900 0 จอง
จอง
25 - 31 Mar 2020 68,900 6,000 67,900 68,900 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ