ทัวร์รัสเซียมหัศจรรย์…รัสเซีย บินตรงสู่มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

ราคาเริ่มต้น ฿ 55,900
รหัสทัวร์ BT-DME007_SU
สายการบิน Aeroflot Russian Airlines
ระยะเวลา 7วัน5คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์  • โบสถ์อัสสัมชัญ •

ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ •  มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์  • ละครสัตว์


มหัศจรรย์…รัสเซีย บินตรงสู่มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว • กรุงมอสโคว์ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 สถานีรถไฟใต้ดิน • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • ละครสัตว์ HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ OSTANKINO • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ • มหาวิหารคาซาน • โบสถ์หยดเลือด Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 พระราชวังฤดูร้อน • ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ • มหาวิหารไอแซค Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 ช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE PULKOVO • เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • ซีเมียโมสตี
7 สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 - 12 Dec 2019 55,900 6,000 54,900 55,900 0 จอง
จอง
13 - 19 Dec 2019 56,900 6,000 55,900 56,900 0 จอง
จอง
26 Dec - 01 Jan 2020 60,900 6,000 59,900 60,900 0 จอง
จอง
29 Dec - 04 Jan 2020 60,900 6,000 59,900 60,900 0 จอง
จอง
07 - 13 Feb 2020 55,900 6,000 54,900 55,900 0 จอง
จอง
13 - 19 Feb 2020 55,900 6,000 54,900 55,900 0 จอง
จอง
20 - 26 Feb 2020 55,900 6,000 54,900 55,900 0 จอง
จอง
22 - 28 Feb 2020 54,900 6,000 53,900 54,900 0 จอง
จอง
05 - 11 Mar 2020 52,900 6,000 51,900 52,900 0 จอง
จอง
12 - 18 Mar 2020 54,900 6,000 53,900 54,900 0 จอง
จอง
28 Mar - 03 Apr 2020 55,900 6,000 54,900 55,900 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ