ทัวร์ยุโรป *Tulip Festival* ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 43,900
รหัสทัวร์ 69HG07
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ยุโรป

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

**Tulip Festival**
พิเศษ!! ล่องเรือชมหมู่บ้าน กีร์ธโฮร์น
ปารีส บรูจจ์ บรัสเซลส์ รอตเทอดาม อัมสเตอร์ดัม กีร์ธโฮร์น ลิซเซ่
ซานน์สคันส์ ช้อปปิ้ง La Village Outlet
ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตล่องเรือกระจก ชมโรงงานเพชรเจียระไน Gassan


ทัวร์ยุโรป *Tulip Festival* ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
2 ดูไบ - ปารีส Mercure Orly Paris Rungis หรือระดับเดียวกัน
3 ปารีส – เซอร์ริส – La Vallee Village Outlet – ปารีส Mercure Orly Paris Rungis หรือระดับเดียวกัน
4 ปารีส – บรูจจ์ – เกนท์ - Oudenaarde Leopold Oudenarde หรือระดับเดียวกัน
5 Oudenaarde – บรัสเซลส์ – รอตเทอดาม – อัมสเตอร์ดัม - Lelystad Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน
6 Lelystad – กีร์ธฮอร์น – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือกระจก – โรงงานเจียระไนเพชร Gassan - Lelystad Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน
7 Lelystad – ลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหัน ซานน์สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม – สนามบิน
8 ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 - 24 มี.ค. 2562 43,900 10,000 จอง
จอง
19 - 26 มี.ค. 2562 43,900 10,000 จอง
จอง
4 - 11 เม.ย. 2562 47,900 10,000 จอง
จอง
6 - 13 พ.ค. 2562 45,900 10,000 จอง
จอง
7 - 14 พ.ค. 2562 45,900 10,000 จอง
จอง
14 - 21 พ.ค. 2562 47,900 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ