ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชค

ราคาเริ่มต้น ฿ 41,900
รหัสทัวร์ 53EK015
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 7วัน4คืน
ประเทศ ยุโรป

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี
โบสถ์แมทเธียส
ป้อมชาวประมง
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนคาร์นท์เนอร์
เชสกี้ครุมลอฟ
ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก
โบสถ์เซนต์ไวตัส
สะพานชาร์ลส์
นาฬิกาดาราศาสตร์ดูไบ
McArthurGlen Designer Outlet
ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี


ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชค

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 ดูไบ-บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ Danubius Hotel Budapest หรือระดับเดียวกัน
3 เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-ถนนคาร์นท์เนอร์ Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเดียวกัน
4 McArthurGlen Designer Outlet-ฮัลล์สตัทท์ Best Western Plus Amedia Art Hotel Salzburg หรือระดับ เดียวกัน
5 เมืองซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-เชสกี้ครุมลอฟ Hotel Duo หรือระดับเดียวกัน
6 ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ดูไบ
7 ดูไบ-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 มี.ค.-4 เม.ย. 2562 41,900 8,000 จอง
จอง
17-23 พ.ค. 2562 41,900 8,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ