ทัวร์ยุโรป อังกฤษ I LOVEI ENGLAND 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 32,900
รหัสทัวร์ 14
สายการบิน Srilankan Airlines
ระยะเวลา 6วัน4คืน
ประเทศ อังกฤษ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชม สโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  • ชมวิวโดยรอบของ ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน
  • ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน
  • ถ่ายรูปด้านนอก วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์
  • บันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย
  • ถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังบัคกิ้งแฮม
  • ถ่ายรูปกับ จัตุรัสทราฟัลการ์
  • ได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด, บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
  • อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน ในกรุงลอนดอน

 


ทัวร์ยุโรป อังกฤษ I LOVEI ENGLAND 6 วัน 4 คืน ชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โคลอมโบ - ฮีทโธรว์ Ibis London Heathrow Airport Hotel หรือเทียบเท่า
2 ลอนดอน - ซาลิสบัวรี่ - สโตนเฮนจ์ - เมืองบาธ Ibis London Heathrow Airport Hotel หรือเทียบเท่า
3 ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - บิ้กเบน - ลอนดอนอาย - พระราชวังบักกิ้งแฮม - ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด - เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ - จตุรัสทราฟัลการ์ Ibis London Heathrow Airport Hotel หรือเทียบเท่า
4 อิสระ 1 วันเต็ม Ibis London Heathrow Airport Hotel หรือเทียบเท่า
5 อ๊อกซ์ฟอร์ด - ไครสต์เชิร์ชคอลเลจ - บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - สนามบินฮีทโธรว์
6 โคลอมโบ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26 ก.ย. 62 - 01 ต.ค. 62 32,900 8,500 32,900 จอง
จอง
10 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 43,900 8,500 43,900 จอง
จอง
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 43,900 8,500 43,900 จอง
จอง
03 ธ.ค. 62 - 08 ธ.ค. 62 44,900 8,500 44,900 จอง
จอง
05 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 44,900 8,500 44,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ