ทัวร์ยุโรป สวิตEUR08A Swiss Panorama 9days

ราคาเริ่มต้น ฿ 111,000
รหัสทัวร์ 39EUR08A
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 9วัน6คืน
ประเทศ สวิสแลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พิชิต 3 ยอดเขาสวย ยอดเขาริกิ แมทเทอร์ฮอร์น ยูงเฟรา

หมู่บ้านวิทซ์นาว ชังมอริทซ์


ทัวร์ยุโรป สวิต พาโนรามา EUR08A Swiss Panorama 9days

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
2 ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์ HOTEL REINE VICTORIA**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3 ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่ HOTEL REINE VICTORIA**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4 ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ HOTEL REINE VICTORIA**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5 แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) HOTEL REINE VICTORIA**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
6 ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก GOLFHOTEL LES HAUTS DE GSTAAD****หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
7 กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น HOTEL REINE VICTORIA**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
8 อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
9 อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2562 123,000 จอง
จอง
6-14 ก.ค. 2562 123,000 จอง
จอง
13-21 ก.ค. 2562 123,000 จอง
จอง
20-28 ก.ค. 2562 123,000 จอง
จอง
27 ก.ค. – 4 ส.ค. 2562 123,000 จอง
จอง
3-11 ส.ค. 2562 123,000 จอง
จอง
10-18 ส.ค. 2562 123,000 จอง
จอง
17-25 ส.ค. 2562 123,000 จอง
จอง
24 ส.ค. – 1 ก.ย. 2562 123,000 จอง
จอง
31 ส.ค. – 8 ก.ย. 2562 123,000 จอง
จอง
** 6-14 ก.ย. 2562 ** 114,000 จอง
จอง
21-29 ก.ย. 2562 114,000 จอง
จอง
28 ก.ย. – 1 ต.ค. 2562 123,000 จอง
จอง
18-26 ต.ค. 2562 114,000 จอง
จอง
114,000 26 ต.ค. – 3 พ.ค. 2562 122,000 จอง
จอง
2-10 พ.ย. 2562 122,000 จอง
จอง
9-17 พ.ย. 2562 122,000 จอง
จอง
16-24 พ.ย. 2562 122,000 จอง
จอง
23 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2562 122,000 จอง
จอง
30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2562 122,000 จอง
จอง
6-14 ธ.ค. 2562 111,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ