ทัวร์ตุรกี Good Morning Istanbul 8 วัน 6 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,900
รหัสทัวร์ 14
สายการบิน Turkish Airlines
ระยะเวลา 8วัน6คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 

  • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
  • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
  • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
  • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
  • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
  • ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
  • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
  • ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์


ทัวร์ยุโรป สวัสดีอิสตันบูล Good Morning Istanbul 8 วัน 6 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อิสตันบูล (บินตรงไม่แวะ) - เนฟเชฮีร์ Mustafa Hotel 4* หรือเทียบเท่า
2 คัปปาโดเกีย (โปรแกรมพิเศษนั่งบอลลูน) - เกอเรเม่ - ไคมักลี Mustafa Hotel 4* หรือเทียบเท่า
3 คอนย่า - ปามุคคาเล่ Ninova Thermal Hotel 4* หรือเทียบเท่า
4 ปามุคคาเล่ - คูซาดาสึ - เอฟฟิซุส - อิชเมียร์ Armis Hotel 4* หรือเทียบเท่า
5 ชานัคคาเล่ - ทรอย Iris Hotel 4* หรือเทียบเท่า
6 อิสตันบูล Golden Way Hotel 4* หรือเทียบเท่า
7 อิสตันบูล
8 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 32,900 5,900 32,900 จอง
จอง
15 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 29,900 5,900 29,900 จอง
จอง
17 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 30,900 5,900 30,900 จอง
จอง
19 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 30,900 5,900 30,900 จอง
จอง
22 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 29,900 5,900 29,900 จอง
จอง
24 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 29,900 5,900 29,900 จอง
จอง
26 ส.ค. 62 - 02 ก.ย. 62 29,900 5,900 29,900 จอง
จอง
29 ส.ค. 62 - 05 ก.ย. 62 29,900 5,900 29,900 จอง
จอง
31 ส.ค. 62 - 07 ก.ย. 62 29,900 5,900 29,900 จอง
จอง
02 ก.ย. 62 - 09 ก.ย. 62 29,900 5,900 29,900 จอง
จอง
07 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 29,900 5,900 29,900 จอง
จอง
09 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 29,900 5,900 29,900 จอง
จอง
12 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 29,900 5,900 29,900 จอง
จอง
14 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 29,900 5,900 29,900 จอง
จอง
16 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 30,900 5,900 30,900 จอง
จอง
19 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 30,900 5,900 30,900 จอง
จอง
23 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 30,900 5,900 30,900 จอง
จอง
28 ก.ย. 62 - 05 ต.ค. 62 30,900 5,900 30,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ